Zmiany w ruchu:
Zobacz te: Archiwum zmian okresowych

Pocztek sezonu dziakowego
Dodano 8 kwietnia 2013
Dotyczy linii: 17
Termin obowizywania: od 12 kwietnia 2013

W zwizku z nadchodzcym okresem wiosenno-letnim kursy linii 17 do ptli "Czstochowska-Dziaki" odbywa si bd we wszystkie dni tygodnia.

Nowy rok szkolny
Dodano 29 sierpnia 2012
Dotyczy linii: wszystkich
Rodzaj zmiany: stae
Termin obowizywania: od 3 wrzenia 2012

1. W zwizku z kocem wakacji i rozpoczciem nowego roku szkolnego, od dnia 3 wrzenia obowizywa bdzie rozkad jazdy dla dni roboczych, zakadajcy wysze czstotliwoci kursowania autobusw.

2. Dla linii 5, 9 oraz 13 nastpi drobne korekty rozkadu jazdy, zwizane z potrzeb jego dostosowania do obsugi Opolskiej Podstrefy Ekonomicznej.

3. Uruchomiony zostanie nowy przystanek "Prszkowska - Wiosenna", ktry obowizywa bdzie dla linii 15 w obu kierunkach.

4. W momencie ukoczenia prac zwizanych z budow zatoki na ul. Spychalskiego, linie 5, 9, 13 i 15 w kierunkach zachodnich, kursowa bd tras:
(...) - Piastowska - Spychalskiego - Niemodliska - (...).
Zawieszeniu dla linii 5, 9, 13 i 15 ulegnie funkcjonowanie przystankw Pl. Pisudskiego oraz Pl. Jana Kazimierza.

5. W zwizku z reorganizacj sieci szk, nastpi zmiana obsugi szkolnej poudniowych dzielnic miasta. Wybrane kursy linii 7 odbywa bd wjazdy kieszeniowe do ptli przy ul. 1 Maja/Rejtana.

Zmiany na trasie linii 15
Dodano 29 czerwca 2012
Dotyczy linii: 15
Rodzaj zmiany: staa
Termin obowizywania: od 2 lipca 2012

W zwizku z postulatami pasaerw oraz budow nowego odcinka Alei Solidarnoci, od dnia 2 lipca 2012r. linia 15 zostanie skierowana na now tras:

WJTOWA WIE - Prszkowska - Wrblewskiego - Wrblewskiego-ptla - Wojska Polskiego - Niemodliska - Spychalskiego (powrt: Wrocawska - Pl. Jana Kazimierza) - pl. Pisudskiego - Piastowska - Korfantego - 1 Maja - Reymonta (powrt Kotaja) - Ozimska - Horoszkiewicza - Sosnkowskiego - Puaka - Al. Solidarnoci - Al. Witosa - WITOSA-WYGONOWA.

Przystanek Wrblewskiego-ptla obsugiwa bd wybrane kursy.

Zmiany przy Cmentarzu Centralnym
Dodano 17 kwietnia 2012
Dotyczy linii: 9
Rodzaj zmiany: staa
Termin obowizywania: od 18 kwietnia 2012W zwizku z przebudow budynku administracji Cmentarza, z dniem 18 kwietnia 2012 likwidacji ulega przystanek Plac Cmentarny dla linii 9 w kierunku ptli BIERKOWICE. W miejsce likwidowanego przystanku uruchomiony zostaje przystanek Cmentarz-Nowa Ptla, znajdujcy si w obrbie pobliskiej ptli, dotychczas funkcjonujcy dla linii 18 w kierunku ptli WROCAWSKA-CENTRUM HANDLOWE.

Nowa ptla przy ul. ytniej
Dodano 11 kwietnia 2012
Dotyczy linii: 11
Rodzaj zmiany: staa
Termin obowizywania: od 16 kwietnia 2012

W zwizku z postulatami mieszkancw wybrane kursy linii 11 zostaj skierowan na tras wariantow: GRUDZICE-PTLA - ... - Sosnkowskiego - Puaka - Oleska - YTNIA-PTLA.

Na trasie wariantowej zostaj uruchomione przystanki: Oleska-Wiejska, Oleska-Obwodnica oraz przystanek kocowy ytnia-ptla, zlokalizowany przy ul. ytniej, za skrzyowaniem z Obwodnic pnocn.