Wozy PRZEGUBOWE typu IKARUS 280.26 (#401-#424):
  

Przedstawiciele kultowej, wgierskiej marki autobusw (znanej niemal na caym wiecie, nawet poza gronem hobbystw) pojawili si w Opolu u schyku 1983 r. Fakt ten by olbrzymim sukcesem wadz miejskich i wojewdzkich. Dlaczego? Poniewa Ikarusy 280.26, o ktrych mowa, to wozy przegubowe, a wic zgodnie z wczesnym "rozdzielnikiem" (mechanizm gospodarki centralistycznej) miay trafia tylko do najwikszych miast w kraju. Wykorzystujc ten argument "gra" dugo odmawiaa przysania ich do Opola, ale dziki uporowi lokalnych dziaaczy w kocu si udao, dziki czemu presti miasta znaczco wzrs. Pierwsza dostawa obejmowaa 7 sztuk o numerach #401 - #407 (czwrka z przodu w numerze taborowym staa si wyrnikiem "amacw"). Z tej grupy przetrwa do dzi jeden pojazd, #401, ktry peni sub liniow przez 30 lat(!) (obecnie czynione s starania zachowania go jako zabytek). W 1984 r. przyby tylko jeden "przegubowiec" (#408), ale ju rok pniej dotara do Opola wiksza partia (#409 - #418). Ostatni "rzut" fabrycznie nowych Ikarusw do Opola mia miejsce w 1986 roku, kiedy przybyy egzemplarze #419 - #421. Nie oznacza to jednak koca dostaw wozw rodem z Budapesztu. W 1989 r. zawitay do nas wozy #422 - #424, ktre miay za sob sze lat suby w Warszawie. Ciekawostk jest fakt, e w chwili opuszczenia hal fabrycznych byy to tzw. "solwki" (12m dugoci), a dopiero w stolicy zostay "wyduone" (std oznaczenie Ikarus 280.T4, gdzie dwa ostatnie znaki to kod warszawskiej zajezdni, ktra dokonaa wspomnianej przerbki). aden z tych "tuningowanych" autobusw obecnie ju nie istnieje (ostatnia kasacja w roku 2004). Warto wspomnie jeszcze o wozie, ktry na krtko zajrza do Opola w roku 1994. By to wypoyczony z Gliwic (w charakterze autobusu zastpczego, za remontowane w Mikoowie #409 i #417) Ikarus, ktry u nas jedzi z tymczasowym numerem #425.

Ikarusy zostay oficjalnie wycofane z eksploatacji 18 grudnia 2013r. Do koca suby liniowej dotrway wozy #410 i #421, a cae miasto egnao je z nalenymi honorami.

#401 Ikarus 280.26 - Zdjcia
#402 Ikarus 280.26 - Zdjcia
#403 Ikarus 280.26 - Zdjcia
#404 Ikarus 280.26 - Zdjcia
#405 Ikarus 280.26 - Zdjcia
#406 Ikarus 280.26 - Zdjcia
#407 Ikarus 280.26 - Zdjcia
#408 Ikarus 280.26 - Zdjcia
#409 Ikarus 280.26 - Zdjcia
#410 Ikarus 280.26 - Zdjcia
#411 Ikarus 280.26 - Brak zdj!
#412 Ikarus 280.26 - Zdjcia
#413 Ikarus 280.26 - Zdjcia
#414 Ikarus 280.26 - Zdjcia
#415 Ikarus 280.26 - Zdjcia
#416 Ikarus 280.26 - Zdjcia
#417 Ikarus 280.26 - Zdjcia
#418 Ikarus 280.26 - Zdjcia
#419 Ikarus 280.26 - Zdjcia
#420 Ikarus 280.26 - Zdjcia
#421 Ikarus 280.26 - Zdjcia
#422 Ikarus 280.T4 - Zdjcia
#423 Ikarus 280.T4 - Brak zdj!
#424 Ikarus 280.T4 - Zdjcia

Powrt