Wozy NISKOPODOGOWE:
  

 • Wozy #201-#204
  Pierwszego zakupu wozw przystosowanych konstrukcyjnie do przewozu osb niepenosprawnych opolskie MZK dokonao w 1995 roku. Mowa o dwch egzemplarzach jelczaskiego modelu M121, ktry by wwczas zupen nowoci na rynku. Pojazdy te klasyfikowane s jako niskowejciowe, co oznacza, e obniona jest tylko cz pokadu, natomiast im bliej silnika (tradycyjnie umieszczonego z tyu), tym wznos podogi staje si wikszy. Rampa dla wzkw zostaa zainstalowana przy wejciu rodkowym. Obsugiwana jest przez kierowc, ktry w razie potrzeby stosuje te tzw. "przyklk", czyli funkcj pozwalajc autobusowi pochyli si w stron chodnika. Wozy napdzane silnikami Mercedes-Benz (std ich pena nazwa handlowa: Jelcz M121MB) otrzymay numery #201 i #202. Szczeglne honory mionicy komunikacji miejskiej (take ci spoza Opola) oddaj temu pierwszemu, poniewa to wanie on zapocztkowa produkcj seryjn opisywanego modelu. W roku 1996 grono "niskaczy" w naszym miecie powikszyo si o egzemplarze #203 i #204. Na pocztku swojej suby kady z wymienionej wyej czwrki otrzyma stay przydzia do konkretnej brygady, dziki czemu przewonik mg wyrni kursy tych autobusw w rozkadzie jazdy. Zabieg ten znaczco uatwia zaplanowanie podry niepenosprawnym. I tak #201 by staym bywalcem na linii "18", #202 "17", #203 "9", natomiast #204 okupowa jedno z zada na nieistniejcej ju dzisiaj "20". Taki podzia obowizywa tylko w dni powszednie, w weekendy "nwki" praktycznie nie wyjeday w tras. Z tego ukadu zrezygnowano ok. roku 2003, bowiem liczba pojazdw z "przyklkiem" wzrosa do tego stopnia, e mona byo rozplanowa ich prac bardziej elastycznie. Poza tym w tamtym czasie rozpocz si (trwajcy waciwie nieprzerwanie, a swoje apogeum przeywajcy w lecie 2006 r.) proces optymalizacji sieci pocze komunikacyjnych. Spraw wymagajc szerszej analizy jest elektronika uytkowa, czyli system informacji pasaerskiej i kasowniki. W #201 - #204 po raz pierwszy opolanie mogli zobaczy wywietlacze z numerem linii i nazw ptli. Zaskoczeniem na pewno by te brak kultowych kasownikw "ryjkw", w ktre dotychczas wkadano bilety. Wydarzeniem bez precedensu by przeprowadzany w "nowej osiemnastce" (tak wczenie nazywano wz #201) pilotaowy projekt zapowiedzi gosowych. Niestety, program by niedopracowany, czsto si "gubi" i wysya komunikaty niezgodne ze stanem faktycznym. Dlatego te pomys zarzucono, a na jego upowszechnienie mieszkacom stolicy Opolszczyzny przyszo czeka jeszcze 15 lat. Z upywem czasu Jelczom M121MB zaczy dawa si we znaki bolczki charakterystyczne dla protoplastw serii. Nkane coraz czstszymi awariami autobusy stopniowo byy odsuwane na dalszy plan. Druga dekada XXI wieku okazaa si by momentem, w ktrym ich suba dobiega koca. Pionier #201 zosta wycofany z eksploatacji i zezomowany w roku 2012, a wozy #202-#204 wycofano z kocem roku 2013. Cho pod koniec swojej eksploatacji wozy te nie wzbudzay ju niczyjego zachwytu, nie naley zapomina, e blisko dwadziecia lat temu, gdy Polska dopiero ruszaa w pogo za krajami rozwinitymi, to wanie te maszyny wprowadziy nasz komunikacj miejsk na wyszy stopie ewolucji.

  #201 Jelcz M121MB - Zdjcia
  #202 Jelcz M121MB - Zdjcia
  #203 Jelcz M121MB - Zdjcia
  #204 Jelcz M121MB - Zdjcia

  #213 MAN NL223 - Zdjcia
  #219 Jelcz M121I - Zdjcia
  #260 MAN NL202 - Zdjcia

  Powrt