Wozy REDNIOPODOGOWE typu JELCZ 120M i pochodne:
  
Autobusy typu Jelcz 120M stanowiy - patrzc szeroko - bardzo du cz opolskiego taboru. W duym stopniu pozostay ju one jedynie wspomnieniem, a w tym dziale postaramy si przybliy ich histori:

 • Wozy #111-#130
  Autobusy tego typu pojawiy si w Opolu na pocztku lat 90. i w tamtych czasach miao mona byo uzna je za najbardziej komfortowe pojazdy we flocie MZK. Na szczegln uwag zasuguj egzemplarze o najniszych numerach taborowych. Ju pierwszy z nich, #111, to absolutny "rodzynek". Nalea on do podtypu 120MM/1, ktrego cech charakterystyczn by silnik marki MAN i automatyczna skrzynia biegw, czyli rozwizania, ktre w 1992 r. (wtedy zosta wyprodukowany) w polskiej komunikacji miejskiej uchodziy za nowatorskie. Godnym podkrelenia jest fakt, e przez cay okres jego intensywnej eksploatacji nie zasza konieczno remontu/wymiany silnika, co chyba najlepiej wiadczy o solidnoci konstrukcji. Wz #112 (skasowany w roku 2012) technicznie by tradycyjnym przedstawicielem omawianego modelu, tzn. posiada polski silnik "Mielec" i manualn skrzyni biegw. Jego wyjtkowo polegaa na tym, e zanim rozpocz sub w Opolu peni funkcj wozu demonstracyjnego - by wypoyczany przez Jelczaskie Zakady Samochodowe na testy do rnych polskich miast. Kolejne dwie sztuki, czyli #113 i #114 zasuyy na wyrnienie z uwagi na to, e w oryginale byy przedstawicielami starszego modelu Jelcza - PR110, a dopiero pniej zostay przebudowane na wersj 120M. Pierwsza dua dostawa "stodwudziestek" (#115 - #122) dotara do Opola w roku 1993. Ta partia autobusw otrzymaa charakterystyczne to-niebieskie malowanie, ktre znakomicie odwzorowywao barwy miejskie. Dziki temu stao si popularne do tego stopnia, e stosowano je pniej niemal na wszystkich "nwkach" a do roku 2000. Druga dostawa take obejmowaa 8 sztuk (#123 - #130). Wozy te rozpoczy sub w roku 1994. W tym miejscu warto powici kilka sw na egzemplarze o numerach #127 oraz #129, ktre posiaday niebieskie, plastikowe siedzenia w przedziale pasaerskim. Byo to nie lada zaskoczeniem dla pasaerw przyzwyczajonych do tradycyjnych siedzisk wypenionych gbk i obszytych czerwonym skajem. Na subie liniowej wytrwao najduej - bo a do koca 2013 roku - picioro przedstawicieli opisanej powyej grupy autobusw - #111, #118, #120, #126 i #127.. Wz #127 wyjeda niemal do samego koca regularnie na suby caodzienne, wozy #111, #118 i #120 obsugiway dodatki szczytowe, natomiast #126 peni funkcj pojazdu rezerwowego. Wyposaony byy w diodowe wywietlacze marki Pixel, ktre montowano sukcesywnie w najstarszych opolskich Jelczach 120M od 2005 roku. Wprawdzie tylko na cianie czoowej (z boku i z tyu zachowano oryginalne tablice zwane "filmami"), jednak mimo wszystko ten zabieg nada tym autobusom odrobink nowoczeniejszy wygld, wic na swj sposb "tchn w nie nowe ycie". Wozy Jelcz 120M klasycznego typu ostatecznie znikny z ulic Opola w grudniu 2013 roku, po kolejnej dostawie nowych MAN-w NL283 Lion's City.

  #111 - Jelcz 120MM/1 - Zdjcia
  #112 - Jelcz 120M - Zdjcia
  #113 - Jelcz 120M - Zdjcia
  #114 - Jelcz 120M - Zdjcia
  #115 - Jelcz 120M - Zdjcia
  #116 - Jelcz 120M - Zdjcia
  #117 - Jelcz 120M - Zdjcia
  #118 - Jelcz 120M - Zdjcia
  #119 - Jelcz 120M - Zdjcia
  #120 - Jelcz 120M - Zdjcia
  #121 - Jelcz 120M - Zdjcia
  #122 - Jelcz 120M - Zdjcia
  #123 - Jelcz 120M - Zdjcia
  #124 - Jelcz 120M - Zdjcia
  #125 - Jelcz 120M - Zdjcia
  #126 - Jelcz 120M - Zdjcia
  #127 - Jelcz 120M - Zdjcia
  #128 - Jelcz 120M - Zdjcia
  #129 - Jelcz 120M - Zdjcia
  #130 - Jelcz 120M - Zdjcia

 • Wozy #131-#133
  Autobusy te zjechay z tamy produkcyjnej w roku 1997 i chocia technicznie (silnik, skrzynia biegw) nie odbiegaj od swoich starszych "braci" - 120M, to pod wzgldem wyposaenia mona ju dostrzec istotne rnice. Po pierwsze zmianie uleg wygld tak przedniej, jak i tylnej ciany autobusu. Po wtre s to pierwsze w historii Opola autobusy posiadajce koa bezdtkowe. Metamorfozie ulegy rwnie elementy wntrza: przede wszystkim w zapomnienie poszy synne, skajowe "kanapy", ktre Jelcz zastpowa od tego momentu plastikowymi krzesekami obitymi tapicerk. Poza tym w malowaniu porczy zastosowano kolor ty, tak aby byy bardziej zauwaalne dla osb sabo widzcych. Istotny z punktu widzenia pasaera jest take fakt, e wozy te od nowoci s wyposaone w system informacji oparty na elektronicznych wywietlaczach klapkowych. Niestety, obiektywnie trzeba przyzna, e (szczeglnie po zmroku) ich czytelno jest niezadowalajca. Trzy wozy, o ktrych mowa, ju na starcie zostay rzucone na gbok wod. Wybr akurat tego powiedzenia nie jest tu przypadkowy. Pocztek ich suby przypad bowiem na okres, kiedy Opole zmagao si "na wieo" ze skutkami tzw. powodzi tysiclecia. Wystarczy wspomnie, e dojazd do dzielnic zachodnich miasta (za Kana Ulgi) by wwczas niemoliwy.

  #131 - Jelcz 120M - Zdjcia
  #132 - Jelcz 120M - Zdjcia
  #133 - Jelcz 120M - Zdjcia

  Powrt