Wozy KLIMATYZOWANE:
  
Wozy o numerach #5xx podzieli naley na dwie zasadnicze grupy:

 • Wozy #501-#503
  6 grudnia roku 2008 na ulicach Opola pojawiy si dwa nowe nabytki MZK: 12-metrowe autobusy szwedzkiej firmy Scania (oznaczenie modelu CN270UB). S one wanym rozdziaem w historii naszej komunikacji miejskiej z kilku powodw: po pierwsze reprezentuj mark dotychczas nieobecn w taborze przewonika. Po drugie wyposaone s w klimatyzacj, o ktrej wczeniej pasaerowie mogli tylko pomarzy. Ten element, a rwnie fakt, e byy to pierwsze w historii Opola wozy wyposaone w silniki speniajce normy spalin EURO V, okazay si na tyle istotne, e nowym Scaniom zadedykowano osobny przedzia numeryczny. W ten sposb po siedmiu latach do obrotu powrciy numery rozpoczynajce si od cyfry "5", dawniej zarezerwowane dla Jelczw PR110. Rozpoczcie suby przez wozy o skandynawskim rodowodzie, ju jako #501 i #502, mona byo potraktowa jako mikoajkowy prezent od wadz miasta. Osiem miesicy pniej (sierpie 2009) do wspominanej dwjki doczy identyczny egzemplarz o numerze #503. Autobusy te odznaczaj si oryginaln, ob, lini nadwozia. Za informacj pasaersk odpowiadaj diodowe wywietlacze marki Pixel. W roku 2013 zmodernizowano SIP poprzez instalacj sterownikw "Asterix". Dwa z opisywanych autobusw obsuguj w cigu tygodnia stae przydziay (#501 na liniach 5/9/13, a #503 na 3) z uwagi na fakt, e oprcz suby liniowej peni te rol pojazdw wykorzystywanych przy przewozach pracownikw. Natomiast w weekendy wozy te (podobnie jak ich brata - #502) mona spotka na dowolnej linii.

  #501 Scania CN270UB 4x2 EB - Zdjcia
  #502 Scania CN270UB 4x2 EB - Zdjcia
  #503 Scania CN270UB 4x2 EB - Zdjcia

 • Wozy #504-#529
  Najbardziej rozpoznawalnym i wzbudzajcym najwicej zainteresowania i emocji wrd mieszkacw "zastrzykiem" dla opolskiego taboru autobusowego byo 10 MAN-w NL283 Lions City. Pojazdy te zostay zakupione przy wsparciu funduszy europejskich, a ich dostaw podzielono na 2 partie po 5 sztuk, z ktrych pierwsza zadebiutowaa w ruchu liniowym 1 maja 2011r. (w kontekcie poprzedniego zdania ta data wydaje si by nieprzypadkowa). "Lajonsy" (tak w argonie branowym okrela si najnowsze produkty koncernu MAN) wprowadziy do komunikacji miejskiej Opola prawdziwie europejski poziom. Oprcz oczywistych udogodnie dla niepenosprawnych, czy znanej ju wczeniej ze Scanii klimatyzacji wntrza oferuj pasaerom dynamiczny system informacji oparty na lokalizatorach GPS, ktrego niezwykle wanym elementem s zapowiedzi gosowe istotnie uatwiajce podr np. osobom niewidomym czy przyjezdnym, ktrzy nie znaj miasta. W grodzie pod Wie Piastowsk (jeli nie liczy testw przeprowadzanych niegdy w wozie #201) taka technologia to nowinka. Warto te zaznaczy, e system, stworzony przez firm Pixel potrafi na bieco kontrolowa kwestie takie jak punktualno jazdy czy tzw. "przejcia" czyli zmian obsugiwanej linii w ramach jednej suby. To rozwizanie pomaga w pracy kierowcom. Poza tym dwa wozy "skrajne" (#504 i #513) posiadaj take moliwo zliczania pasaerw. Egzemplarze z rocznika 2011 mieszcz si w przedziale #504 - #508. Do tego grona w marcu 2012r. doczya druga transza o numerach #509 - #513, ktra poza kilkoma icie kosmetycznymi detalami nie rni si od opisanej wczeniej pitki. W roku 2013 do dotychczasowej dziesitki doczyo a 16 kolejnych wozw tego typu. Zostay one zakupione przez miasto dziki rodkom uzyskanych z emisji obligacji miejskich. Od wozw z dostaw 2011-2012 rzni si rozbudowanym Systemem Informacji Pasaerskiej (bazujcym na sterowniku "Asterix"), wsppracujcym z monitorem wewntrznym, wywietlajcym take przebieg trasy linii oraz nowym rodzajem lusterek zewntrznych. Wszystkie MAN-y Lion's City wyposaone s w instalacje WiFi, umoliwiajce korzystanie pasaerom z bezpatnego bezprzewodowego Internetu. Te autobusy mona teraz spotka 7 dni w tygodniu na dowolnej linii caodziennej, bo MZK ochoczo wysya je "w miasto", czemu zreszt trudno si dziwi...

  #504 MAN NL283 Lion's City - Zdjcia
  #505 MAN NL283 Lion's City - Zdjcia
  #506 MAN NL283 Lion's City - Zdjcia
  #507 MAN NL283 Lion's City - Zdjcia
  #508 MAN NL283 Lion's City - Zdjcia
  #509 MAN NL283 Lion's City - Zdjcia
  #510 MAN NL283 Lion's City - Zdjcia
  #511 MAN NL283 Lion's City - Zdjcia
  #512 MAN NL283 Lion's City - Zdjcia
  #513 MAN NL283 Lion's City - Zdjcia
  #514 MAN NL283 Lion's City - Zdjcia
  #515 MAN NL283 Lion's City - Zdjcia
  #516 MAN NL283 Lion's City - Zdjcia
  #517 MAN NL283 Lion's City - Zdjcia
  #518 MAN NL283 Lion's City - Zdjcia
  #519 MAN NL283 Lion's City - Zdjcia
  #520 MAN NL283 Lion's City - Zdjcia
  #521 MAN NL283 Lion's City - Zdjcia
  #522 MAN NL283 Lion's City - Zdjcia
  #523 MAN NL283 Lion's City - Zdjcia
  #524 MAN NL283 Lion's City - Zdjcia
  #525 MAN NL283 Lion's City - Zdjcia
  #526 MAN NL283 Lion's City - Zdjcia
  #527 MAN NL283 Lion's City - Zdjcia
  #528 MAN NL283 Lion's City - Zdjcia
  #529 MAN NL283 Lion's City - Zdjcia

  Powrt