Wozy 15-metrowe:
  

 • Wozy #430-#431
  Pierwsze lata drugiej dekady XXI wieku okazay si by dla Opola rewolucyjne pod wzgldem dostaw taboru dla miejskiego przewonika. 26 fabrycznie nowych MAN-w Lion's City, o ktre MZK wzbogacio si w cigu 2 lat byo w sposb diamteralny odmienio oblicze komunikacji - wpyno na komfort podry i znaczco poprawio wizerunek MZK. Niestety - nie sposb zauway, e w dalszym cigu problemem pozostawaa niewystarczajca ilo wozw wielkopojemnych. Nasze poczciwe Ikarusy ostatkami si prboway kadego dnia udowodni, e jeszcze wiele potrafi... Pod czujnym i troskliwym okiem swoich staych kierowcw dzielnie kursoway po naszych ulicach do 18 grudnia 2013r. Wtedy problem sta si jeszcze bardziej palcy. Na szczcie w tunelu pojawio si wiateko - okazao si, e s szanse na uruchomienie III etapu projektu "Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu", ktry mg zosta dofinansowany ze wsparciem Unii Europejskiej, w ramach dziaania "Transport publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Opolskiego na lata 2007-2013". I tak - po rozstrzygniciu postpowania przetargowego, do ktrego stanli MAN Truck & Bus Polska oraz Solaris BUS & Coach, zwycizc okaza si by MAN. Umow z Miastem podpisano 22 maja 2014r. i od tego czasu producent mia 150 dni na dostaw wozw. Na zajezdni MZK Opole nowe MAN-y zjawiy si w pitek, 17 padziernika 2014r., a przewonik zdecydowa nada im numery taborowe 430 i 431. 28 padziernika odby si uroczysty "chrzest" nowym wozw, ktry mia miejsce na pycie opolskiego Rynku, przy udziale wadz i mieszkacw miasta. Wz #430 otrzyma imi miasta partnerskiego "Potsdam". Jeszcze tego samego dnia - po rozbiciu symbolicznej butelki szampana - autobusy wyjechay na sub liniow na linii 15 i zostay do niej przypisane na stae. Dziki temu, z caodziennych brygadach linii 15 mogy znikn autobusy 12-metrowe. Wszystkie 4 caodzienne suby linii 15 obsugiwane s zasadniczo taborem wielkopojemnym - 15-01 i 15-03 autobusami przegubowymi, a 15-02 i 15-04 MAN-ami #430 i #431. W roku 2015 miasto rozpisao kolejny przetarg na dostaw 3 wozw 15-metrowych na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu. Przetarg ponownie wygra MAN, a trzy kolejne autobusy o numerach taborowych 432-434 rozpoczy kursowanie po uliach Opola 28 wrzenia 2015r.

  #430 "Podstam" MAN NL323-15 Lion`s City LL - Zdjcia
  #431 MAN NL323-15 Lion`s City LL - Zdjcia
  #432 MAN NL323-15 Lion`s City LL - Zdjcia
  #433 MAN NL323-15 Lion`s City LL - Zdjcia
  #434 MAN NL323-15 Lion`s City LL - Zdjcia

  Powrt