Wozy MINI:
  

 • Wozy #301-#304
  W drugiej poowie lat 90 opolska komunikacja miejska zacza wyranie odczuwa skutki transformacji ustrojowej w Polsce. Wielkie zakady przemysowe, takie jak choby Fabryka Domw przy ul. Wschodniej, kombinat misny przy Gogowskiej, czy OFAMA na Niemodliskiej staway si melodi przeszoci. Jeli dodamy do tego fakt ogromnego wzrostu liczby samochodw osobowych na naszych drogach, to nikogo z czytelnikw nie zdziwi, e popyt na tzw. "dowozwki" czyli linie szczytowe majce zapewnia personelowi w/w zakadw transport na trasie: miejsce zamieszkania miejsce pracy (oznaczone literami) raptownie zmala. Temu wanie trendowi zawdziczamy pojawienie si na ulicach naszego miasta w 1999 r. maych autobusikw Jelcz M081MB. S to wozy klasy "mini" czyli mieszczce si w przedziale dugoci poniej 8 metrw. Skrt MB w nazwie oznacza, e korzystaj z silnikw Mercedes-Benz, a konkretnie z jednostek montowanych w ciarowym modelu Vario (z ktrego pochodzi te cae podwozie, bo pojazd Jelcza jest tak naprawd jego odmian przystosowan do przewozu osb). Silniki te (umieszczone z przodu, co w autobusach zdarza si rzadko) wsppracuj z manualnymi skrzyniami biegw (to ostatnia dostawa wozw z przekadniami tego typu w Opolu). "Ediki" (zwyczajowy pseudonim zaczerpnity od marketingowej nazwy "Edi" pod jak te pojazdy oferowa producent) s przystosowane do przewozu osb niepenosprawnych (z tego wzgldu ich zakup zdecydowa si wspfinansowa PFRON), poprzez fakt posiadania funkcji "przyklku" i rampy dla wzkw w drzwiach tylnych. Skoro o drzwiach mowa: ten may autobus ma ich dwie pary, obie odskokowo-przesuwne. S one jednym ze sabszych punktw konstrukcji, bo "chodz" do wolno, co wydua czas wymiany pasaerskiej. Pierwsza partia maych Jelczw otrzymaa numery od #301 do #303. Tym samym otworzyy nowy zakres przeznaczony wanie dla wozw mini/midi. Kady z tej trjki otrzyma stay przydzia: #301 obsugiwa lini "D" (dowozwka na trasie Dworzec Gwny Kpska(MZK) ), #302 jedn z brygad linii "C" (relacja: Wschodnia Gowackiego) natomiast #303 skierowany zosta na lini nocn "N". (za dnia pojawia si czsto na jednym z zada wczesnej "13"). Przy tym egzemplarzu warto odnotowa, e sub peni tylko przez sze lat, bo w 2005 r. spon w czasie postoju na ptli przy ul. Czstochowskiej. W roku 2001 do skromnej grupki "edikw" doczy ostatni egzemplarz - #304. Uzupeni on obsad linii "C", ktra od tej pory skadaa si w caoci z maych autobusw. W wyniku reformy (wprowadzenia tzw. NUK - Nowego Ukadu Komunikacyjnego) z 1 lipca 2006r. wszystkie linie "literkowe" (poza nocn "N") znikny z opolskiej sieci komunikacyjnej. Tym samym pojawia si kwestia "zatrudnienia" dla wozw z zakresu 3xx. W ten sposb #301 wyldowa na dodatku szczytowym linii 21 (co do ktrej "ediki" maj prawdziwy potencja, szczeglnie w dni wolne), #302 na dobre przywiza si do "N", a #304, po doposaeniu w firanki i odpowiednie tabliczki rozpocz karier gimbusa w dzielnicach poudniowych (Groszowice, Grotowice, Malina). Oprcz tego mini Jelcze niezmiennie od kilkunastu lat stanowi filar taboru w zakresie przewozw pracowniczych.

  #301 Jelcz M081MB - Zdjcia
  #302 Jelcz M081MB - Zdjcia
  #304 Jelcz M081MB - Zdjcia

  Powrt