Wozy NISKOPODOGOWE, od nowoci w Opolu:
  
Podobnie jak grup wozw #1xx, tak i te o numerach #205-#221 podzieli trzeba na pewne podgrupy. W tym wypadku bdzie ich trzy:

 • Wozy #205-#211
  Nadejcie nowego milenium sprzyjao niespodziankom i spektakularnym wyczynom w wielu dziedzinach ycia. Ten trend nie omin opolskiej komunikacji miejskiej. W roku 2000 w zajezdni przy ul. Luboszyckiej "zamieszka" autobus MAN NL222, ktry by pierwszym przedstawicielem marki zachodnioeuropejskiej w naszym taborze (dotychczas by on w 100% oparty na wozach powstaych w "demoludach"). Pojazd majcy swe korzenie w Niemczech (jednak zoony w podpoznaskich Sadach) szybko zdoby uznanie zarwno wrd pasaerw, jak i kierowcw. Nic wic dziwnego, e w kolejnych latach nastpia prawdziwa inwazja MAN-w na Stolic Polskiej Piosenki (jej efektem ubocznym by rozbrat z kolorami tym i niebieskim, po ktrych hegemoni objo malowanie biao-czerwone). Pierwszy egzemplarz, #205, wart jest jednak tego, by zatrzyma si przy nim na dusz chwil. Jako jedyny posiada skrzyni biegw VOITH (w pniejszych dostawach powszechne byy konstrukcje firmy ZF). Wyrniaj go take te porcze w drzwiach (w pozostaych s czarne). Kolejny wz tego typu, o atwym do przewidzenia numerze #206 rozpocz kursowanie przed wakacjami roku 2001. Jego wyrnikiem jest komplet czerwonych kopakw z logo producenta, ktre do dzi zachowa na koach. Zaledwie trzy miesice pniej, we wrzeniu (niecodzienna rozbieno) na linie wyjechay autobusy z zakresu #207 - #209. Najciekawszy wydaje si pierwszy pod wzgldem numeracji przedstawiciel tej partii, ktry obecnie peni rol mobilnego banneru reklamujcego swojego waciciela. Dostawa ta zwraca uwag jeszcze z innego wzgldu: mimo, e obejmuje zaledwie trzy autobusy, to wyposaenie elektroniczne (podobnie jak w "stoczterdziestkach") jest niejednolite. #207 i #208 posiadaj sterowniki i wywietlacze Pixel, podczas gdy #209 dysponuje systemem R&G (standard dla opolskich NL222). W roku 2002 grup niemieckich autobusw uzupeniy #210 i #211. Byy to jedne z ostatnich egzemplarzy tej generacji modelu jakie w ogle zjechay z tamy montaowej, bowiem w tamtym okresie firma MAN rozwina ju na dobre produkcj wersji nastpnej. W tym miejscu zasadne wydaje si krtkie objanienie: oznaczenia, ktre koncern stosuje dla swoich wyrobw nie s tylko nazwami wymylonymi przez marketingowcw. Kady symbol odnosi si do konkretnej cechy autobusu. Rozpatrzmy NL222. Pierwsza litera wiadczy o poziomie podogi (niska), druga o typie nadwozia (w tym przypadku jednoczonowe o standardowej dugoci 12 metrw). Jeli za idzie o cyfry: dwie pierwsze obrazuj moc silnika (mierzon w dziesitkach koni mechanicznych), natomiast ostatnia dotyczy wanie generacji. Przedstawiciele tej nowej, trzeciej, dotarli do Opola w 2002 roku razem ze swoimi "skromniejszymi kolegami", jednak stanowi ju materia na oddzieln histori...

  #205 MAN NL222 - Zdjcia
  #206 MAN NL222 - Zdjcia
  #207 MAN NL222 - Zdjcia
  #208 MAN NL222 - Zdjcia
  #209 MAN NL222 - Zdjcia
  #210 MAN NL222 - Zdjcia
  #211 MAN NL222 - Zdjcia

 • Wz #212
  MAN-y NL223 od pocztku stanowiy niewielki odsetek autobusw uytkowanych w Opolu, bowiem w posiadaniu MZK znajdoway si tylko 2 takie egzemplarze. Z perspektywy czasu mona nawet zaartowa, e wozy o numerach #212 i #213 zostay zakupione jako "bonus" majcy osodzi mieszkacom nadchodzce dla komunikacji miejskiej chude lata (na kolejn dostaw nowych pojazdw przyszo nam poczeka a do 2005 roku). Opisywana para od pocztku przykuwaa uwag, bo skok technologiczny w porwnaniu z poprzedni wersj by widoczny nawet dla laika. Sylwetka autobusu staa si bardziej opywowa, silniki nabray nowego brzmienia (teraz mona byo usysze dynamiczny, lekko huczcy pomruk zamiast tradycyjnego dieslowskiego klekotu), a przede wszystkim byy to w kocu pojazdy w caoci niskopopodogowe. Zadebiutoway jesieni roku 2002. Szybko okazao si, e cho z zewntrz s bliniaczo podobne, to jest pewna fundamentalna sprawa, ktra je rni: skrzynia biegw. #212 dysponuje trzystopniow przekadni VOITH, a #213 dysponowa piciobiegow ZF (obie s oczywicie automatyczne). Kwestia ta jest jedn z wielu zagadek trapicych sympatykw "zbiorkomu" w naszym miecie. Jedyny pozostay przedstawiciel trzeciej generacji MAN-a (#212) pomimo ju 13 lat eksploatacji wci prezentuje si bardzo dobrze. Niestety wz #213 nie mia w swoim "ywocie" tyle szczcia - od samego niemal pocztku swojej suby w Opolu boryka si z duymi problemami natury technicznej. Swoj sub na opolskich drogach zakoczy 1 grudnia 2014r. - w tym dniu nad ranem spon doszcztnie podczas kursu linii 8 w podopolskich Ochodzach.

  #212 MAN NL223 - Zdjcia

 • Wozy #214-#221
  Wiosn 2005 roku do Opola zawitaa liczca 8 sztuk grupa Jelczw M121I. To zmodernizowana wersja znanego ju wczeniej w naszym miecie modelu (patrz: Jelcz M121MB #201 - #204). Dostawa fabrycznie nowych autobusw dla MZK bya wtedy jednym z najpilniejszych zada stojcych przed miejskimi samorzdowcami, bo braki taborowe zaczy przybiera naprawd niepokojce rozmiary. Z tego powodu zrozumiae jest, e przybya semka bya witana entuzjastycznie, cho gdyby przeanalizowa sytuacj okiem postronnego obserwatora, szybko mona doj do wniosku, e jedynym bezsprzecznym plusem tych pojazdw by rok produkcji. Z punktu widzenia pasaera modernizacja ograniczya si do zmiany wygldu ciany przedniej i tylnej oraz typu siedze. W dalszym cigu bya to konstrukcja niskowejciowa. O ile w poowie lat. 90 takie rozwizanie byo sporym osigniciem, to jednak dekad pniej, w obliczu powszechnej w innych miastach eksploatacji wozw o pokadzie 100% niskopodogowych, konieczno pokonywania stopni wewntrznych zapewne nie wpywaa korzystnie na stopie zadowolenia z podry u wikszoci opolan. "Tuningowi" zostaa take poddana kabina kierowcw. O tej zmianie nie bdziemy mwi szerzej, do wspomnie, e opinia zainteresowanych ni osb jest w przewaajcej czci agodnie rzecz ujmujc - niepochlebna. Istotn kwesti jest jednostka napdowa, bowiem i tutaj mamy nowo. Prezentowana grupa autobusw wyposaona jest w silniki woskiej marki Iveco (std litera I w nazwie handlowej), ktre cho na og zapewniaj dobr dynamik i adnie brzmi, to jednak s do awaryjne. W kwestii numeracji: Jelcze z rocznika 2005 otrzymay numery z zakresu #214 - #221. Jeli chodzi o wygld zewntrzny s wyjtkowo unitarne. Prezentuj na sobie barwy biao-bordowe (schemat opracowany specjalnie z okazji ich przybycia jako nowy wzr malowania zakadowego), na ktrego tle widnieje logo przewonika (take stworzone w zwizku z t grup) skadajce si z Wiey Piastowskiej, jako symbolu Opola, przepasanej strzak ozdobion motywem asfaltowej szosy. Tej grafice towarzyszy haso "Zawsze po drodze". W temacie systemw informacyjnych take nie ma adnych wyjtkw: osiem kompletw pomaraczowych diodowych wywietlaczy marki Pixel. W roku 2013 wozy wyposaone zostay w now odmian pixelowskiego Systemu Informacji Pasaerskiej - "Asterix". Umoliwia on stosowanie zapowiedzi gosowych wewntrz i na zewntrz pojazdw, jak rwnie na wywietlanie czasu pozostaego do odjazdu z ptli na wywietlaczu czoowym. Bardzo wanym posagiem wniesionym przez omawiane wozy jest monitoring wntrza. Wczeniej w Opolu z tego udogodnienia nie korzystano, a trzeba przyzna, e jest ono skuteczn broni w walce z aktami wandalizmu. Dzi na ulicach miasta spotka mona 7 wozw Jelcz M121I. Wz #219 spon podczas poaru na Al. Witosa 9 maja 2012r. Po 9 latach mona powiedzie, e Jelcze M121I nie s szczytem marze dla nikogo, kto ma cho zielone pojcie o wspczesnej komunikacji miejskiej. Jednake biorc pod uwag sytuacj z czasw ich debiutu pozostaje przywoa stare przysowie: "Jak si nie ma co si lubi, to si lubi, co si ma".

  #214 Jelcz M121I - Zdjcia
  #215 Jelcz M121I - Zdjcia
  #216 Jelcz M121I - Zdjcia
  #217 Jelcz M121I - Zdjcia
  #218 Jelcz M121I - Zdjcia
  #220 Jelcz M121I - Zdjcia
  #221 Jelcz M121I - Zdjcia

  Powrt