Opole

Herb OpolaOpole jest stolic wojewdztwa opolskiego, a take centrum gospodarczym, kulturalnym i naukowym Opolszczyzny. To jedno z najstarszych miast Grnego lska.
Opole zajmuje powierzchni 96,55 km2 i liczy 128 000 mieszkacw, natomiast z przylegymi powiatami tworzy aglomeracj zamieszkiwan przez okoo 250 000 mieszkacw. Wojewdztwo opolskie graniczy z wojewdztwem wielkopolskim, dzkim, lskim i dolnolskim. Cay region zamieszkuje ok. 1 000 000 mieszkacw.

Opole posiada dogodne i szybkie poczenia kolejowe, ktrych gsto dwukrotnie przewysza redni krajow. Rwnie transport rzeczny jest wan osi komunikacyjn Opola. Stanowi ona poczenie z Kdzierzynem Kole i Kanaem Gliwickim.

Opole - Zaodrze

Opole jest ponadto wysoce rozwinitym orodkiem akademickim, w ktrym co roku ksztaci si 32 000 studentw na 6 opolskich uczelniach wyszych, ktre ksztac szerok kadr pracownikw o wysokich kwalifikacjach w rnych profilach ksztacenia. S to: Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Wysza Szkoa im. Bogdana Jaskiego, Wysza Szkoa Zarzdzania i Administracji, Pastwowa Medyczna Wysza Szkoa Zawodowa, Wysza Szkoa Bankowa.

Panorama Opola

Opole rozwija si nie tylko na polu inwestycyjnym i ekonomicznym, ale jest take orodkiem kultury z ciekaw ofert artystyczn. Odbywa si tu wiele imprez cyklicznych, do ktrych zaliczy naley Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej, Midzynarodowy Festiwal Perkusyjny, Midzynarodowy Kurs Muzyczny, Konfrontacje Teatralne, Oglnopolski Festiwal Teatrw Lalek oraz Dni Opola.

Opole noc

Warto rwnie wspomnie o tym, e Opole jest miastem bardzo przyjaznym dla swoich mieszkacw. Oferuje im wiele obszarw "zielonych" i wypoczynkowych, z ktrych mieszkacy mog korzysta w dni powszednie i w weekendy. Mieszkacy Opola mog wypoczywa aktywnie na zielonej i malowniczej Wyspie Bolko lub na Wyspie Pasiece. Szczeglnie w weekendy Opolski Ogrd Zoologiczny stanowi miejsce, w ktrym wielu mieszkacw Opola moe nie tylko podziwia rne gatunki zwierzt, ale take spacerowa i odpoczywa wrd otaczajcej zieleni rozlegego parku.

rdo: m.in. www.opole.pl