O Towarzystwie:
Zobacz te: Regulamin Towarzystwa

Towarzystwo Przyjaci Komunikacji Miejskiej w Opolu powstao 23 lipca 2009 roku. Skupia pasjonatw komunikacji miejskiej i osoby, ktrym niezwykle bliska jest tematyka rozwoju komunikacji zbiorowej w Opolu. Czonkowie Towarzystwa odbywaj regularne spotkania, wsppracuj z Miejskim Zakadem Komunikacyjnym w Opolu, Zastpc Prezydenta Miasta Opola odpowiedzialnym za transport zbiorowy, z Biurem Organizacji Transportu Zbiorowego czy te z Radnymi Miasta Opola. Przedstawiaj swoje koncepcje rozwoju komunikacji miejskiej oraz dbaj o jej histor. Prowadz starania nad przywrceniem do stanu pierwotnego jednego ze starszych wozw MZK Opole i uczynienia go autobusem historycznym miasta Opola.

Prowadzimy intensywne dziaania majce na celu powoanie "Grupy autobusowej" przy Prezydencie Miasta Opola. Grupa ta miaaby zajmowa si wypracowywaniem korzystnych rozwiza, majcych na celu uprzywilejowanie komunikacji zbiorowej i usprawnienie caego ukadu komunikacyjnego.

Czonkowie TPKM prowadz take szeroko zakrojone dziaania zwizane z dokumentacj fotograficzn przeszoci i teraniejszoci opolskiej komunikacji. Zgodnie z nasz dewiz - "Uchwyci to, co jest rzeczywistoci dzisiaj, a histori jutro".

Towarzystwo Przyjaci Komunikacji Miejskiej to przede wszystkim grupa ludzi o podobych pasjach i zainteresowaniach. Spdzamy wiele godzin na wsplnym obserwowaniu komunikacji miejskiej. Zaley nam, by funkcjonowaa sprawnie i bezproblemowo. Spotykamy si take poza terminami oficjalnych zebra i tworzymy zintegrowan spoeczno.

Interesujesz si komunikacj miejsk? Po prostu lubisz autobusy? Docz do nas! Napisz maila lub zarejestruj si na naszym Forum! Spotkania TPKM odbywaj si raz w miesicu. Dowiesz si o terminie najbliszego spotkania i warunkach przystpienia do Towarzystwa!

Przede wszystkim - bdziesz musia wypeni i przynie ze sob Podanie. Jeli jeste osob niepenoletni, konieczne jest doczenie zgody Twojego rodzica.

Zapraszamy!

Powrt do strony gwnej