LINIA 11

Wprowadzenie zmiany okresowej

Wprowadzenie zmiany trasy stałej


DATA LINIA RODZAJ TRASA UWAGI
1969 11

linia zwykła
strefowa

PL. HANKI SAWICKIEJ - Ściegiennego - Niemodlińska (powrót: Wrocławska) - Nysy Łuzyckiej - Pl. Konstytucji 3 Maja - Nysy Łużyckiej - Sienkiewicza - Marchlewskiego - Reymonta - Ozimska - Kołłątaja (powrót: Reymonta) - 1 Maja - Rejtana - Pawłowa - Obrońców Stalingradu - Strzelecka - GRUDZICE

Uruchomienie nowej linii w celu zastąpienia linii 4 w obsłudze relacji Grudzice - centrum.

1973 11

linia zwykła
strefowa

GOSŁAWICE - Wiejska - Oleska - Marchlewskiego - Reymonta - Ozimska - Kołłątaja (powrót: Reymonta) - 1 Maja - Rejtana - Pawłowa - Obrońców Stalingradu - Strzelecka - GRUDZICE

Wycofanie linii z Zaodrza i skierowanie do obsługi wsi Gosławice oraz ul. Oleskiej (w miejsce wycofanej stamtąd linii 3).

1973 11

linia zwykła
strefowa

GOSŁAWICE - Wiejska - Oleska - Żeromskiego - pl. Armii Czerwonej - Reymonta - Ozimska - Kołłątaja (powrót: Reymonta) - 1 Maja - Rejtana - Pawłowa - Obrońców Stalingradu - Strzelecka - GRUDZICE

Korekta trasy w rejonie pl. Armii Czerwonej.

1983 11

linia zwykła

GOSŁAWICE - Wiejska - Oleska - Zrzeszenia Studentów Polskich - Związku Walki Młodych - Czwartaków - Oleska (powrót: Związku Młodzieży Wiejskiej) - Żeromskiego (powrót: Marchlewskiego - Oleska) - Ozimska - Kołłątaja (powrót: Reymonta) - 1 Maja - Rejtana - Pawłowa - Obrońców Stalingradu - Strzelecka - GRUDZICE

Korekta trasy w celu obsługi os. ZWM. Korekta trasy w rejonie pl. Armii Czerwonej.

1989 11

linia zwykła

WIEJSKA - Wiejska - Oleska - Związku Młodzieży Polskiej - Związku Walki Młodych - Czwartaków - Oleska (w obie strony) - Marchlewskiego - pl. Armii Czerwonej (powrót: Żeromskiego) - Reymonta - Ozimska - Kołłątaja (powrót: Reymonta) - 1 Maja - Rejtana - Pawłowa - Obrońców Stalingradu - Strzelecka - GRUDZICE

Korekty trasy na północnym odcinku linii.

1998 11

linia zwykła

PUŻAKA - Pużaka - Wiejska - Oleska - Pużaka - Sosnkowskiego - Okulickiego - Oleska - Pl. Kopernika (powrót: Żeromskiego) - Reymonta - Ozimska - Kołłątaja (powrót: Reymonta) - 1 Maja - Rejtana - Mieszka I - Obrońców Stalingradu - Strzelecka - GRUDZICE

Wydłużenie linii na północnym odcinku do pętli Pużaka.

2005.06.20 11

linia zwykła

PUŻAKA - Pużaka - Wiejska - Oleska - Pużaka - Sosnkowskiego - Okulickiego - Oleska - Pl. Kopernika (powrót: Żeromskiego) - Reymonta - Ozimska - Kołłątaja (powrót: Reymonta) - 1 Maja - Rejtana - Mieszka I - Obrońców Stalingradu - Strzelecka (powrót: Morcinka - Prosta - Leśmiana) - GRUDZICE

Skierowanie linii w głąb dzielnicy Grudzice.

2006.??.??
-
2006.??.??
11

linia zwykła

PUŻAKA - Pużaka - Wiejska - Oleska - Pużaka - Sosnkowskiego - Okulickiego - Oleska - Pl. Kopernika (powrót: Żeromskiego) - Reymonta - Ozimska - Kołłątaja (powrót: Reymonta) - 1 Maja - Fabryczna - Armii Krajowej - Obrońców Stalingradu - Obrońców Stalingradu - Strzelecka (powrót: Morcinka - Prosta - Leśmiana) - GRUDZICE

Wprowadzenie trasy objazdowej, w związku z remontem nawierzchni ul. Mieszka I.

2007.08.20
-
2007.12.14
11

linia zwykła

PUŻAKA - Pużaka - Wiejska - Oleska - Pużaka - Sosnkowskiego - Okulickiego - Oleska - Bohaterów Monte Cassino - Katowicka - Ozimska (powrót: Reymonta - Pl. Kopernika - Żeromskiego) - Kołłątaja (powrót: Reymonta) - 1 Maja - Rejtana - Mieszka I - Obrońców Stalingradu - Strzelecka (powrót: Morcinka - Prosta - Leśmiana) - GRUDZICE

Wprowadzenie trasy objazdowej w kierunku pętli Grudzice, w związku z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Oleskiej.

2007.12.15 11

linia zwykła

PUŻAKA - Pużaka - Wiejska - Oleska - Pużaka - Sosnkowskiego - Okulickiego - Oleska - Żeromskiego - Pl. Kopernika - Reymonta - Ozimska - Kołłątaja (powrót: Reymonta) - 1 Maja - Rejtana - Mieszka I - Obrońców Stalingradu - Strzelecka (powrót: Morcinka - Prosta - Leśmiana) - GRUDZICE

Wprowadzenie nowej trasy stałej w związku z zakończeniem budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Oleskiej.

2008.08.??
-
2008.08.??
11

linia zwykła

PUŻAKA - Pużaka - Brzozowa - Wiejska - Oleska - Pużaka - Sosnkowskiego - Okulickiego - Oleska - Żeromskiego - Pl. Kopernika - Reymonta - Ozimska - Kołłątaja (powrót: Reymonta) - 1 Maja - Rejtana - Mieszka I - Obrońców Stalingradu - Strzelecka (powrót: Morcinka - Prosta - Leśmiana) - GRUDZICE

Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z remontem nawierzchni ul. Wiejskiej na odcinku Pużaka-Brzozowa.

2008.09.09
-
2008.12.03
11

linia zwykła

PUŻAKA - Pużaka - Wiejska - Oleska - Pużaka - Sosnkowskiego - Okulickiego - Oleska - Bohaterów Monte Cassino - Katowicka - Ozimska (powrót: Reymonta - Pl. Kopernika - Żeromskiego) - Kołłątaja (powrót: Reymonta) - 1 Maja - Rejtana - Mieszka I - Obrońców Stalingradu - Strzelecka (powrót: Morcinka - Prosta - Leśmiana) - GRUDZICE

Wprowadzenie trasy objazdowej w kierunku pętli Grudzice w związku z przebudową pl. Kopernika i ul. Oleskiej. Po zakończonym objeździe uruchomiony został przystanek Pl. Kopernika-Kamienna.

2009.06.??
-
2009.06.??
11

linia zwykła

PUŻAKA - Pużaka - Wiejska - Brzozowa - Pużaka - Sosnkowskiego - Okulickiego - Oleska - Żeromskiego - Pl. Kopernika - Reymonta - Ozimska - Kołłątaja (powrót: Reymonta) - 1 Maja - Rejtana - Mieszka I - Obrońców Stalingradu - Strzelecka (powrót: Morcinka - Prosta - Leśmiana) - GRUDZICE

Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z remontem nawierzchni ul. Wiejskiej na odcinku Brzozowa-Oleska.

2009.08.20
-
2009.08.31
11

linia zwykła

PUŻAKA - Pużaka - Wiejska - Oleska - Pużaka - Sosnkowskiego - Okulickiego - Oleska - Żeromskiego - Pl. Kopernika - Reymonta - Ozimska - Kołłątaja (powrót: Reymonta) - 1 Maja (powrót: Fabryczna - Armii Krajowej - 1 Maja) - Rejtana - Mieszka I - Obrońców Stalingradu - Strzelecka (powrót: Morcinka - Prosta - Leśmiana) - GRUDZICE

Wprowadzenie trasy objazdowej w kierunku pętli Pużaka, w związku z remontem nawierzchni ul. 1 Maja.

2012.04.16 11

linia zwykła

1) PUŻAKA - Pużaka - Wiejska - Oleska -
2) ŻYTNIA - Żytnia - Oleska -
Pużaka - Sosnkowskiego - Okulickiego - Oleska - Żeromskiego - Pl. Kopernika - Reymonta - Ozimska - Kołłątaja (powrót: Reymonta) - 1 Maja - Rejtana - Mieszka I - Obrońców Stalingradu - Strzelecka (powrót: Morcinka - Prosta - Leśmiana) - GRUDZICE

Wprowadzenie kursów wariantowych do nowej pętli przy ul. Żytniej.

2014.06.20 g.20:00
-
2014.06.22 g.24:00
11

linia zwykła

PUŻAKA - Pużaka - Sosnkowskiego - Okulickiego - Oleska - Żeromskiego - Pl. Kopernika - Reymonta - Ozimska - Kołłątaja (powrót: Reymonta) - 1 Maja - Rejtana - Mieszka I - Obrońców Stalingradu - Strzelecka (powrót: Morcinka - Prosta - Leśmiana) - GRUDZICE

Wprowadzenie trasy objazdowej w obu kierunkach w związku z festynem rodzinno-sportowym, organizowanym na terenie dzielnicy Gosławice.Powrót