Nasze dziaania:

W tym dziale prezentujemy wszystkie dziaania Towarzystwa w kontaktach z Miejskim Zakadem Komunikacyjnym, Urzdem Miasta Opola i jego poszczeglnymi Wydziaami, a take z innymi podmiotami, majcymi wpyw na funkcjonowanie transportu zbiorowego w Opolu. Zamieszczane bd tu kopie pism, jakie wystosowujemy (wraz z odpowiedziami) oraz wyniki bada, pomiarw i obserwacji wykonywanych przez czonkw TPKM. Komentarze i dyskusje na w/w tematy prowadzone s na Forum Opolskiej Komunikacji.

Znikajce przejcia dla pieszych
Dodano 13 lipca 2015
TPKM Opole zoyo dwa pisma dotyczce problemw, z jakimi musz boryka si piesi w zwizku z likwidacj, bd zym utrzymaniem przej dla pieszych:

TPKM/2015/11 - Pismo do Zastpcy Prezydenta Miasta Opola, Pana Mirosawa Pietruchy w sprawie zlikwidowanego przejcia dla pieszych, w rejonie ulic Reymonta, Kamiennej i Placu Kopernika, TPKM/2015/12 - Pismo do Dyrektora Miejskiego Zarzdu Drg, Pana Arkadiusza Karbowiaka w sprawie niewidocznych przej dla pieszych, w rejonie skrzyowania ulic Katedralnej i B. Koraszewskiego.


Rozmaite problemy pieszych
Dodano 10 lipca 2015
Na rce Zastpcy Prezydenta Miasta Opola, Pana Mirosawa Pietruchy zoylimy dwa pisma, poruszajce problemy, z jakimi borykaj si piesi poruszajcy si po Opolu:

TPKM/2015/09 - Pismo w sprawie proponowanych zmian w funkcjonowaniu sygnalizacji wietlnych na przejciach dla pieszych, zlokalizowanych przy ulicach Ozimskiej, Piastowskiej i 1 Maja.
TPKM/2015/10 - Pismo w sprawie przerwanych cigw pieszych, oraz nieudogodnie zwizanych z uruchomionymi sezonowymi ogrdkami restauracyjnymi na Rynku oraz na ul. Osmaczyka.


Wnioski do Budetu Obywatelskiego Opola
Dodano 28 czerwca 2015
TPKM Opole zoyo 5 wnioskw do Budetu Obywatelskiego Miasta Opola na rok 2016. Poniej tre wnioskw:

Wniosek nr 1 - Przebudowa Mostu Zamkowego w Opolu w celu umoliwienia kursowania autobusw miejskich i oywienia obszaru Starego Miasta,
Wniosek nr 2 - Rewitalizacja autobusu Ikarus 280.26 (nr boczny 401) na autobus historyczno-zabytkowy,
Wniosek nr 3 - Poprawa jakoci informacji pasaerskiej w systemie komunikacji miejskiej Miasta Opola,
Wniosek nr 4 - Wyduenie kursw linii 12 do przystanku Grotowice-ptla,
Wniosek nr 5 - Utworzenie przystanku komunikacji miejskiej na al. "Solidarnoci".


Bezpieczestwo - na ul. Armii Krajowej i al. Witosa
Dodano 10 marca 2015
Pod obrady Komisji Bezpieczestwa Ruchu Drogowego, dziaajcej przy opolskim Ratuszu zoylimy pismo zawierajce dwa wnioski:

TPKM/2015/08 - Pismo z prob o monta supkw przed przejciem dla pieszych na ul. Armii Krajowej oraz z wnioskiem o wybrukowanie przystanku Witosa-Osiedle w kier. WCM.
Odpowied MZD Opole na spraw wybrukowania przystanku na al. Witosa.


Wicej wiata
Dodano 9 marca 2015

W zwizku z zauwaonym przez czonkw naszego Towarzystwa niesprawnym owietleniem na ptli autobusowej przy ul. Puaka, zgosilimy do Referatu Owietlenia Drg i Miasta w Wydziale ITGK fakt 3 niesprawnych latarni na ww. ptli. To sprawa o tyle uciliwa, e dwie z trzech niesprawnych latarni znajduj si w bezporednim ssiedztwie wiaty przystankowej, czyli w miejscu, gdzie gromadz si oczekujcy na autobus pasaerowie. Czekamy na rekacj i napraw usterek!


W weekend tylko nisk podog!
Dodano 3 marca 2015
Na rce MZK Sp. z o.o. Opole zoylimy pismo dot. zmian w dysponowaniu autobusw w dni wolne:

TPKM/2015/07 - Pismo z prob o skierowanie do suby liniowej w dni wolne wycznie wozw niskopodogowych, przystosowanych do przewozu osb niepenosprawnych, w zwizku z wystarczajcymi moliwociami taborowymi MZK.
Odpowied MZK Opole na zoone przez nas pismo.


Aktywny pocztek roku 2015
Dodano 7 stycznia 2015
W pierwszych dniach stycznia Towarzystwo zwrcio si z nastpujcymi sprawami do wiceprezydenta Opola, Pana Mirosawa Pietruchy oraz do Dyrektora Miejskiego Zarzdu Drg w Opolu, Pana Arkadiusza Karbowiaka:

TPKM/2015/01 - Pismo, dotyczce wydelegowania do skadu Zespou ds. rozwoju infrastruktury rowerowej Przedstawiciela TPKM, w zwizku z zaproszeniem, wystosowanym przez Pana Prezydenta Pietruch. Zesp dziaa przy Prezydencie Miasta Opola i zajmuje si nie tylko kwestiami zwizanymi z infrastruktur rowerow. Chcielibymy, by docelowo zesp zajmowa si szeroko pojtymi sprawami tzw. alternatywnej mobilnoci i zrobimy co w naszej mocy, by tak si stao.

TPKM/2015/02 - Pismo gratulacyjne skierowane do Pana Prezydenta Mirosawa Pietruchy, w zwizku z bardzo sprawnym zorganizowaniem komunikacji nocnej w Noc Sylwestrow 2014/2015.

TPKM/2015/03 - Pismo w sprawie proponowanych zmian w funkcjonowaniu sygnalizacji wietlnych na przejciach dla pieszych, zlokalizowanych na ulicach 1 Maja i Piastowskiej, dziki ktrym skrci si czas oczekiwania pieszych na zapalenie si zielonego swiata. Problem ten jest wyjtkowo uciliwy zwaszcza w godzinach pozaszczytowych i w dni wolne, gdy piesi zmuszeni s do bardzo dugiego - nieuzasadnionego oczekiwania na zielone wiato na w/w przejciach.
Odpowied Prezydenta Miasta Opola.

TPKM/2015/04 - Pismo do Dyrektora MZD w sprawie oznakowania odpowiednimi naklejkami z informacj "Obiekt monitorowany" wiat przystankowych, w celu zmniejszenia aktw wandalizmu dotykajcych infrastruktur przystankow na terenie miasta.
Odpowied Miejskiego Zarzdu Drg.

TPKM/2015/05 - Pismo do Dyrektora MZD w sprawie oznakowania odpowiednimi naklejkami z informacj "Zakaz palenia tytoniu" wiat przystankowych, w zwizku z wprowadzonymi przez Rad Miasta Opola w 2007 roku Strefami wolnymi od dymu tytoniowego.
Odpowied Miejskiego Zarzdu Drg.

TPKM/2015/06 - Pismo do Dyrektora MZD w sprawie pilnego zajcia si problemem przystanku 1 Maja - Katowicka, w zwizku z niedostatecznym stanem infrastruktury przystankowej w tym miejscu. Sugerujmy rozwaenie moliwoci zainstalowania zadaszenia przestrzeni, w ktrej przebywaj pasaerowie oczekujcy na autobus.
Odpowied Miejskiego Zarzdu Drg.


Propozycja zmian na liniach 14/18 oraz zmian nazw przystankw
Dodano 9 grudnia 2014
1) W miesicu grudniu zwrcilimy si do Biura Organizacji Transportu Zbiorowego z propozycj zmian rozkadowych na liniach 14 i 18:

TPKM/2014/07 - Pismo dotyczce zmiany kursu lini 14 na kurs linii 18, w zwizku z nadpoda kursw linii 14/21 w godzinach wieczornych i brakiem kursu linii 18 po godzinie 19:40.
2) W celu uporzdkowania niezwykle uciliwej kwestii niepraktycznych nazw przystankw autobusowych zlokalizowanych w pobliu gwnych dworcw kolejowych w Opolu zwrcilimy si take z propozycj kilku zmian:
TPKM/2014/06 - Pismo dotyczce zmiany nazw przystankw "Kotaja-Damrota", "Kotaja-1 Maja", "1 Maja-Kotaja" oraz "Wojska Polskiego".
Odpowied Biura Organizacji Transportu Zbiorowego na zoone przez nas pisma.


3 propozycje nowych przystankw
Dodano 14 listopada 2014
Pod obrady Komisji Bezpieczestwa Ruchu Drogowego, dziaajcej przy opolskim Ratuszu zoylimy propozycje uruchomienia trzech nowych przystankw:

TPKM/2014/05 - Pismo z propozycj uruchomienia nowych przystankw, zlokalizowanych na ul. Oleskiej (Uniwersytet), Budowlanych i al. "Solidarnoci".
Odpowied Wydziau ITGK UM Opola na zoone przez nas pismo.


Propozycje dodatkowego oznakowania przystankw
Dodano 3 lutego 2014
Pod obrady Komisji Bezpieczestwa Ruchu Drogowego, dziaajcej przy opolskim Ratuszu zoylimy propozycje dodatkowego oznakowania przystankw:

TPKM/2014/03 - Pismo z propozycj oznakowania lini P-17 przystankw Piastowska-Korfantego oraz 1 Maja-Katowicka. Ostatecznie komisja ocenia pozytywnie dwie z trzech propozycji i dodatkowe oznakowanie poziome pojawio si w okolicy przystankw.
Odpowied Wydziau ITGK UM Opola na zoone przez nas pismo.


Propozycje zmian nazw przystankw
Dodano 16 padziernika 2013
Skierowalimy do Biura Organizacji Transportu Zbiorowego propozycj zmian nazw 7 przystankw autobusowych:

TPKM/2013/11 - Pismo z propozycj zmian nazw przystankw "Ksit Opolskich", "Domaskiego-X Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej", "Luboszycka-Skrzyowanie", "Budowlanych", "Domaskiego", "Tysiclecia-Szkoa", "Marka z Imielnicy (N)".
Odpowied Biura Organizacji Transportu Zbiorowego na zoone przez nas pismo.


Progi zwalniajce na al. "Solidarnoci"
Dodano 3 padziernika 2013
Skierowalimy do Miejskiego Zarzdu Drg dwa pisma:

TPKM/2013/10 - Pismo z propozycj zmiany lokalizacji progw zwalniajcych zlokalizowanych pierwotnie na al. "Solidarnoci".
TPKM/2013/12 - Pismo z propozycj uzupenienia oznakowania przystanku Al. Przyjani-Ptla poprzez wyrane wydzielenie przystanku dla wysiadajcych w przedniej czci ptli.
Odpowied Miejskiego Zarzdu Drg na zoone przez nas pisma.


Zaronity przystanek na ul. Marka z Imielnicy
Dodano 4 wrzenia 2013
Bujna rolinno zapanowaa nad przystankiem "Marka z Imielnicy (N)" w kier. centrum:

TPKM/2013/08 - Pismo do Miejskiego Zarzdu Drg z zwizku z zaronitym przez drzewa przystankiem "Marka z Imielnicy (N)" i utrudnion - w zwizku z tym - wymian pasaersk na tym przystanku. Sprawa zostaa po kilku dniach zaatwiona, co najlepiej przedstawia zaczone zdjcie.