TPKM przeciwko Trasie rednicowej

Na rce Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Opolu zoylimy protest przeciwko budowie Trasy rednicowej, przebiegajcej przez Wysp Pasiek. Nasz gos zwraca uwag na kompletne nieuwzgldnienie transportu zbiorowego w projekcie inwestycji, ale take na szereg innych, istotnych kwestii dyskwalifikujcych budow Trasy, ktre podsumowa mona w nastpujcych punktach:

W opinii TPKM planowana inwestycja:
- nie ma uzasadnienia merytorycznego w zakresie rozwizania problemw komunikacyjnych Opola,
- nie jest niezbdna dla poprawy funkcjonowania ukadu komunikacyjnego miasta,
- jest sprzeczna z polityk zrwnowaonego transportu,
- zwikszy emisj spalin i haasu na terenie dzielnicy mieszkaniowej oraz na terenach zielonych i rekreacyjnych,
- zdewastuje tereny zielone, ktrych jest deficyt w miecie, w tym najstarszy park w miecie Park Nadodrzaski,
- znaczco negatywnie wpynie na krajobraz na caym planowanym przebiegu trasy (w tym na zabytkow zabudow mieszkaln Pasieki),
- nie wpynie pozytywnie na rozwj ruchu pieszego i rowerowego z lewobrzenej i prawobrzenej czci miasta i negatywnie wpynie na ruch pieszy i rowerowy w obrbie Wyspy Pasieka,
- niekorzystnie wpynie na bezpieczestwo ruchu drogowego (zwaszcza narazi na wiksze ryzyko mieszkacw Pasieki i osoby korzystajce z terenw rekreacyjnych),
- negatywnie wpynie na funkcjonowanie komunikacji miejskiej (spadek zainteresowania przejazdami transportem zbiorowym),
- powoduje znaczne konflikty spoeczne i uzasadniony sprzeciw wielu mieszkacw miasta.

Pena tre pisma do pobrania TUTAJ


Powrt do strony gwnej