Wszystkich witych 2013

Przed kadym wikszym witem - czy to narodowym, czy religijnym - nastpuje spora mobilizacja w wielu sektorach gospodarki i w caym spoeczestwie. Przed witami, ktre obchodzimy w pierwszych dniach listopada dzieje si bardzo podobnie. Sklepowe pki wypeniaj si wizankami i kwiatami, a producenci przecigaj si w walce o klienta, proponujc znicze palce si nieustannie przez wiele dziesitek godzin. Wzrasta ruch na gwnych trasach kolejowych i drogowych, pene rce roboty ma Policja i suby odpowiedzialne za porzdek, wszak w podr rusza spora cz narodu. Moblizuj si take cmentarne "hieny", szabrujce nekropolie, co zdecydowanie naley do mniej przyjemnych akcentw przedwitecznych przygotowa.

Ogromna mobilizacja nastpuje take pord pracownikw odpowiedzialnych za komunikacj miejsk we wszystkich polskich miastach. To nieatwe przygotowania, obejmujce zarwno dni przedwiteczne, jak i same wita. Kady poszczeglny dzie stawia przed komunikacj inne zadania, kadego dnia naley zmierzy si z innymi problemami. Chcemy zrelacjonowa jak wyglday te dni w naszym miecie, gdzie szczegln opiek obejmuje si rejon Cmentarza Komunalnego na opolskiej Pwsi.

Przedwiteczna rozgrzewka:
Pierwsze przygotowania do wzmocnionej obsugi linii przycmentarnych widoczne byy ju w weekend poprzedzajcy uroczysto Wszystkich witych. W sobot i niedziel zasilone zostay linie 9 i 18, a do ich obsugi skierowane zostay take wozy przegubowe. adna pogoda sprawia, e opolanie chtnie odwiedzili groby swoich bliskich i nie powtrzya si sytuacja sprzed roku, gdzie potencjalnych pasaerw wyranie zniechci do wychodzenia z domw pierwszy nieg.

Jednym z wozw, ktre obsugiway w tym dniu lini 9 by #453:
Na zasilonej do czstotliwoci 20 minut linii 18 kursoway w tym dniu wozy 12-metrowe, m.in. #208:
Zasilenie linii 9 i 18 to klasyczny ruch, jaki ma miejsce kadego roku. Podczas wsiadania do autobusw odbywa si kontrola biletowa, a kontrolerzy udzielaj pasaerom informacji np. o dokadnym przebiegu trasy linii.
W dni poprzedzajce uroczysto Wszystkich witych ptl przy cmentarzu obsugiway take standardowo linie 5 oraz 13, kursujce do Centrum Handlowego "Karolinka" i dalej na pnoc miasta:
Przez wszystkie dni zauwaalny by mocno zwikszony ruch pasaerw, jednak zapewniona poda w zupenoci odpowiadaa szczeglnym potrzebom przewozowym w tych dniach:
Szczyt podry zdecydowanie przypada na godziny popoudniowe - po skoczonej pracy opolanie odwiedzali cmentarz i w tych porach dnia zwikszona ilo autobusw bya tym bardziej uzasadniona:
Dziki zadysponowanej na te dni duej iloci autobusw mona byo utrzyma na przycmentarnej ptli - niezwykle komfortow dla sub Nadzoru Ruchu - rezerw. Sterowanie bezporednie z ptli umoliwia zachowanie w miar rwnych odstpw midzy odjazdami kolejnych autobusw. Odjazdy autobusw linii 9, ktre rozpoczynaj kursowanie na ptli "Cmentarz" naleao koordynowa z odjazdami linii 5 i 13:
Ukad kalendarza w tym roku nam sprzyja. 1 listopada wypad w pitek, wic przygotowania do wit poprzedzi weekend i 4 kolejne dni robocze. Natenie ruchu roso oczywicie w miar zbliania si wita, jednak sytuacja w adnym momencie nie wymkna si spod kontroli. Napenienia autobusw byy spore, ale podr odbywaa si w godnych warunkach, nawet w przeddzie Wszystkich witych:

1 listopada 2013:
Ten dzie przynosi kadego roku najwicej wyzwa. Na szczcie - Policja i suby odpowiedzialne za organizacj ruchu w okolicy cmentarza w szczeglny sposb uprzywilejowuj komunikacj zbiorow. Z bazy MZK wyjeda na miasto niemal 100% taboru, a linie autobusowe kursuj z niezwykle wysokimi czstotliwociami. Na ptli przy cmentarzu pojawia si stay element informacji pasaerskiej - tablica z przebiegami tras poszczeglnych linii:
Na linie wyjedaj wszystkie przegubowe MANy NG. Kolejny rok z rzdu zajezdni nie opuszczaj ju najstarsze opolskie ikarusy.
1 listopada - m.in. z powodu zamknicia centrum handlowego "Karolinka", a take w zwizku ze specjaln organizacj ruchu cznik midzy ulicami Wrocawsk a Cmentarn funkcjonuje jako droga jednokierunkowa. Pomaga to w zachowaniu dronoci przejazdu, w dniu kiedy nie kursuj tam autobusy miejskie (jak np. #216 na linii 18):
W dniach 1-2 listopada na ulicy Cmentarnej pojawia si take linia 12. W zwizku z koniecznoci zapewnienia dojazdu na cmentarz mieszkacom poudniowych dzielnic miasta "12" staje si lini cmentarn w godz. 8-20 (1 XI) i 9-18 (2 XI):
W ramowych godzinach 7-20 autobusy miejskie wracaj na nieuywany liniowo odcinek ulicy Wrocawskiej, ktrym przed laty kursowaa linia 13 - (jeszcze w relacji Sawice-Rejtana). Linia 0 obsugiwana jest taborem przegubowym i czy Cmentarz z d. Osiedlem ZWM, Malink i Koloni Gosawick:
Linia 0 kursowaa co 20 minut, a wraz z lini 18 odjeday z Cmentarza w sumie co 10 minut. Na wzmocnionej linii 18 pojawi si w tym dniu m.in. wz #503:
Ciekawostk jest te to, e w tym roku 1 listopada linia 3 kursowaa z wyjtkowo atrakcyjn czstotliwoci 15 minut na caej trasie - Puaka-Al. Przyjani. Nie zawieszono take linii 7. A przy cmentarzu - Jak co roku dziao si bardzo duo - i to do pnych godzin wieczornych:


2 listopada 2013:
Dzie Zaduszny - w tym roku przypad na sobot. To do "wygodna" sytuacja, gdy linie cmentarne zasila mona dodatkowym taborem, podczas gdy na pozostaych liniach obowizuje rozkad dla dnia wolnego. Nad ranem suby MZK zadbay o to, by na ptli pojawiy si rozkady jazdy obowizujce 2 listopada. Dla osignicia jak najlepszej czytelnoci rozkadw (zwaszcza tych najczciej kursujcych linii) dni 1 i 2 listopada umieszcza si na odrbnych rozkadach:
2 listopada normalnie funkcjonuj ju centra handlowe, w tym take ssiadujca z cmentarzem "Karolinka". Linie 5, 13 i 18 zagldaj wic na Cmentarz na trasie do i z centrum. Dziki klarownemu podziaowi przystankw na ptli nie ma obaw, by ktry z pasaerw wsiad do niewaciwego autobusu i - zamiast do centrum miasta - dotar do centrum handlowego :-)

w dwa gwne dni wit uruchamiana jest take linia 9BIS. Przed laty oznaczenie "BIS" byo niezwykle popularne w wielu ukadach komunikacyjnych polskich miast. Dzi korzysta si ju z niego sporadycznie, a w Opolu funkcjonuje ono ju tylko w pierwszych dniach listopada. Linia kursowaa co 15 minut 1 listopada i co 20 minut w Dzie Zaduszny. Na linii 9BIS pojawiy si take wozy przegubowe:
Chcielibymy take zwrci uwag na postp, jaki nastpi na gruncie infrastruktury przystankowej i rozwoju szeroko rozumianego systemu informacji pasaerskiej. Stanowisko przystankowe Cmentarz - Nowa Ptla w kier. CH Karolinka jeszcze rok temu wygldao zupenie inaczej ni dzi. To wszystko zasuga solidarnego dziaania odpowiednich wydziaw Urzdu Miasta (a w szczeglnoci Miejskiego Zarzdu Drg, ktry zarzdza zdecydowan wikszoci przystankw autobusowych w Opolu) oraz naszego MZK. Paskudny supek zastpiony zosta przez nowy znak D-15 i estetyczn kaset przystankow z rozkadami jazdy i schematem sieci:
Dzie Zaduszny upywa spokojnie - 18-metrowe MANy rozdysponowane zostay na wszystkie linie cmentarne - zarwno 9, 18, jak i 9BIS. Okazao si to doskonaym rozwizaniem:


Na wszystkich liniach cmentarnych obowizywa w tym dniu zakaz wozw dwudrzwiowych. Kursoway wycznie wozy 12-metrowe trzydrzwiowe oraz "przeguby":

Od niedawna wprowadzona zostaa take zasada uywania specjalnych komunikatw na wywietlaczach, podczas np. wykonywania wyjazdw na lini, czy zjazdw do zajezdni. Obowizuje informacja "PRZEJAZD TECHNICZNY", a przy zjazdach do zajezdni dopuszcza si take komunikat "ZAJEZDNIA MZK". TPKM postulowao o wprowadzenie takiej klarownej reguy od pewnego czasu. Pozwala to unikn niejasnych sytuacji, gdy pasaer nie ma pewnoci czy wz porusza si ju liniowo, czy te dopiero na lini wyjeda:
5 lat temu przybyy do Opola pierwsze Scanie CN270UB. To wygodne i przyjazne dla osb niepenosprawnych autobusy. #501 kursowa tego dnia na linii 9BIS:
Niestety - mimo weekendu i potencjalnego "rozlunienia" ruchu na ulicach miasta, na ulicy Domaskiego zacz si tworzy sporych rozmiarw korek. Utykay w nim take autobusy linii cmentarnych, a sterowanie ruchem przez policjantw na skrzyowaniu Wrocawskiej z Partyzanck niewiele w tej kwestii pomagao:

Funkcjonariusze obecni byli take na skrzyowaniu ulic Domaskiego z Cmentarn. W zalenoci od potrzeb pomagay autobusom obsugujcym cmentarz wcza si do ruchu:
Od rana, systematycznie, z kad chwil pasaerw przybywao...:
Niektrzy z kierowcw wyjtkowo chtnie pozowali do zdj :-)
Wz #146 na linii 12 by jedynym "akcentem redniopodogowym" w tym dniu przy cmentarzu. Wszystkie pozostae kursy obsugiwane byy w 100% taborem niskopodogowym:
2 listopada min wyjtkowo spokojnie. Dziki rozsdnemu rozdysponowaniu wozw, dziki dowiadczeniu planistw i zaangaowaniu wielu pracownikw miejskiego przewonika egzamin zosta zdany wyjtkowo dobrze. Po raz kolejny!Powrt do strony gwnej