Nowy rok szkolny

Co roku jest tak samo... Jednego dnia, niczym za dotkniciem magicznej rdki, wszystko si zmienia. Jak to moliwe? Wzmoony ruch, wzmocniony rozkad jazdy autobusw, tumy w przegubowcach odpoczywajcych niemal cae dwa miesice... Po prostu - rozpocz si nowy rok szkolny!
 
Fot. Poranny tok na ulicy Reymonta (kliknicie na zdjcie otworzy je w powikszeniu).

Rozpoczcie roku szkolnego i pierwsze dni funkcjonowania penego roboczego rozkadu jazdu to niemae wyzwanie dla komunikacji miejskiej w kadym miecie. Podobnie byo w Opolu - przygotowania do tego dnia trway ju od pewnego czasu. W ostatnich dniach sierpnia na ulice niemiao zaczy wyjeda autobusy przegubowe, ktre z powodu mniejszych napenie pojawiay si w wakacje tylko na najbardziej obcionych kursach. W tym roku ta kwestia bya na bieco monitorowana przez Nadzr Ruchu MZK i - gdy zachodzia taka potrzeba - na miasto wysyane byy przegubowe MANy.

Nowy rok rozpocz si przy nieco odmienionej sytuacji "infrastrukturalnej" na ulicach Opola. Wszystko to dziki zmianom, ktre zachodziy ju w trakcie wakacji. W poowie sierpnia udao si uruchomi nowy odcinek drogi czcej ulice Cmentarn z Wrocawsk. Dziki temu autobusy linii 5, 13 oraz 18 mog pokonywa drog midzy przycmentarn ptl a C.H. "Karolinka" bez potrzeby przejedania przez ruchliwe skrzyowanie ulic Wrocawskiej z Partyzanck. Dziki temu udogodnieniu poprawia si take obsuga Cmentarza Komunalnego na Pwsi - skierowano przez ptl linie 5 i 13, a take wszystkie kursy linii 18.
 
Fot. Autobusy linii 13 i 18 na nowym czniku.

Take w poowie sierpnia zakoczy si kolejny etap montau nowych wiat na przystankach autobusowych. 12 nowych wiat (bardzo cieszy rosnca liczba wiat czteroczonowych) pojawio si na przystankach dotychczas bez zadaszenia, a take zastpio bardziej wyeksploatowane wiaty. Kilka ze starszych wiat, bdcych jeszcze w dobrym stanie, mogo take stan na przystankach, gdzie dotd pasaerowie nie mieli si gdzie schroni.
 
Fot. Nowe wiaty na przystankach 1 Maja - Szkoa oraz Malina - Centrum.

Niestety, pocztek wrzenia upywa wci pod znakiem prac modernizacyjnych sieci wodno-kanalizacyjnej w najcilejszym centrum miasta. Roboty, ktre miay si zakoczy razem z wakacjami, przecigaj si. To sytuacja niezwykle niewygodna take dla korzystajcych z komunikacji miejskiej. Cierpliwo pasaerw i kierowcw jest wystawiana na bardzo du prb. Najgorzej jest na ulicy Kotaja...

Fot. Wz #149 przeciskajcy si przez skrzyowanie ulic Kotaja x Damrota.

Fot. Przystanek tymczasowy Kotaja - Damrota dla linii 10, 15 i 21.

...oraz na ulicy Reymonta, gdzie oprcz oczywistych utrudnie zwizanych z wyczeniem jednego pasa ruchu, pojawiaj si take dodatkowe przeszkody w postaci pozbawionych wyobrani kurierw czy te pracownikw przewonikw z innych miast, spdzajcych postoje (wbrew umowom z miastem) na zatokach przystankowych.

Fot. Wz #451 na ul. Reymonta.

Fot. Pomysowy kurier DHL.

Fot. Mimo licznych interwencji problem "odstawania" przerw na zatokach wci istnieje.

Na czas wyczenia przystanku Kotaja - 1 Maja, autobusy linii 3, 8, 11, 12, 14, N2 i N3 zatrzymuj si na przystanku 1 Maja - Kotaja. To rzadka okazja, by ujrze np. "12" odjedajc z tego przystanku -

Fot. Wz #143 na linii 12 odjeda z przystanku 1 Maja - Kotaja.

Trzeba przyzna, e mimo tak niesprzyjajcych warunkw zasadnicze "odpalenie" penego roboczego rozkadu jazdy przebiego wyjtkowo spokojnie. Po dwch miesicach przerwy powrcia obsuga Gimnazjum nr 4 przez autobusy linii 7, odwiedzajce ptl naprzeciwko szkoy, a do swych zada powrciy autobusy, realizujce przewozy szkolne (m.in. #452, dowocy do szkoy dzieci i modzie z poudniowych dzielnic miasta) -
 
Fot. #120 dowiz dzieci podczas kursu linii 7, a #452 przewozem szkolnym.

Pewne rzeczy si nie zmieniy - do obsugi Gimnazjum nr 5 (kurs linii 14 o godz. 7:25 z ptli Wschodnia) nadal wysyany jest autobus przegubowy (brygada 17-07/14), kurs linii 13 (7:17 ze Sawic) to wci przegubowa brygada 9-02 (na ktrej wz #453 ju od poniedziaku mia wyjtkowo trudne misje, co wida na zdjciu poniej). Najwaniejsze brygady zarwno caodzienne, jak i szczytowe s w dalszym cigu obsugiwane taborem wielkopojemnym:
   
Fot. Autobusy przegubowe na swoich przydzielonych zadaniach.

Czy to wakacje, czy rodek roku, nie zmienia si take pewien inny stay przydzia - linia 21, jej dodatek 21-03 i kultowa obsada w postaci Jelcza M081MB "Edi" :-)

Fot. Popularny "edik" na linii 21.

Czonkowie TPKM Opole odnotowali take pewne zaniedbanie. Przystanek "Marka z Imielnicy (N)" (w kierunku Centrum) przegra bitw z zarastajcymi go drzewami. Sprawa ta zostaa ju zgoszona do Miejskiego Zarzdu Drg i liczymy na jego szybk reakcj.

Fot. Zaronity przystanek "Marka z Imielnicy (N)".

Wakacje szybko miny. Skoczy si okres spokoju i swoistego wyciszenia miasta. Pierwsza odsona powrotu do ruchliwej normalnoci to wrzesie. Kolejna - padziernik i powrt studentw. A to czeka nas ju za niecay miesic. Na razie dajmy si porwa dziecicej radoci i zaraajmy si nawzajem ich umiechem, take podrujc komunikacj miejsk!

Fot. 8:53 - rozpoczcie roku w PSP 1 ju za siedem minut!

Teraz pora na deser! Po cichutku, prawie niezauwaenie, dyskretnie... swoje ostatnie rozpoczcie roku obchodzili dwaj opolscy weterani... Ikarusy 280! W poniedziaek na kilkugodzinn sub wyjecha jeden z nich (#410), w rod doczy do niego drugi (#421). Wgierscy dziadkowie, spord ktrych ju tylko dwa zostay na placu boju, spogldaj powoli w stron krainy wiecznych odjazdw... Zawoziy na kolejne inauguracje roku niejedn mam i tatusia, ktrzy dzi prowadz do szkoy swoje dziecko. Za dwa miesice wypr je kolejne nowe MANy Lion's City. Chyba trzeba powoli da im odpocz...
 
Fot. Zmarginalizowane ikarusy wyjedaj powoli na swoje ostatnie suby.
Powrt do strony gwnej