Gablota rozkadowa

Z wielk przyjemnoci informujemy, e dnia 9 kwietnia 2013r. na przystanku Reymonta zamontowana zostaa gablota rozkadowa. Umieszczenie gabloty na okres testowy stao si moliwe dziki uprzejmoci firmy ARRET sp. z o.o. z Gliwic.

Rozkady jazdy umieszczone zostay w gablocie, dziki temu nie s naraone na zniszczenie przez niekorzystne warunki atmosferyczne, czy choby (obecnych take i w naszym miecie) wandali.

Pozostaje mie nadziej, e takie gabloty stan si staym wyposaeniem opolskich przystankw, na co - z tego co wiemy - jest szansa ju w tym roku! W wielu polskich miastach takie gabloty s ju standardowym elementem infrastruktury przystankowej - pora take na nas! Poniej zobaczy mona przystanek przed i po zamontowaniu gabloty.

Zdjcia przekazane nam przez Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego w Opolu:

   


Powrt do strony gwnej