Wielkie rondo w zwizku z zamkniciem Obwodnicy:

Ju w najbliszy poniedziaek Obwodnica Pnocna Opola zostanie zamknita na odcinku midzy ulicami Luboszyck a Budowlanych. Podobne zamknicia ju w przeszoci przeywalimy (patrz zdjcie poniej),

jednak to bdzie wizao si wyjtkowymi utrudnieniami. Podczas remontu sprawcy caego zamieszania - wiaduktu nad ulic Gminn nie bdzie bowiem moliwoci skierowania ruchu przynajmniej jednym pasem. Obie jezdnie ulicy Powstacw Warszawskich musz zosta wyczone z ruchu koowego.

Mona by zada sobie pytanie - Jaki ma to zwizek z opolsk komunikacj miejsk, skoro autobusy MZK nie kursuj Obwodnic Pnocn miasta? (cho to te nie do koca prawda :) jako dowd przedstawiamy zdjcie autobusu #126 przejedzajcego (po zrealizowanym kursie szkolnym do Wrblina) do ptli przy ul. Czstochowskiej)

Miasto musiao si upora z duym problemem - gdzie poprowadzi alternatywny przejazd dla cigu drg krajowych 45, 46 i 94? Ktre ulice miasta bd w stanie przej tak intesnywny ruch pojazdw? Wybrano wariant do oryginalny, ale wydajcy si by rozwizaniem najrozsdniejszym. "Kwadrat" ulic Luboszycka - Kpska - Budowlanych - Harcerska zostanie "urzdzony" jako jedno wielkie dwupasmowe skrzyowanie o ruchu okrnym. A to wie si z niemaymi utrudnieniami dla linii 10 oraz 21. Wprowadzone zostan trasy objazdowe, skorygowane zostan rozkady jazdy...

Szczegowe rozwizania, jakie zastosowano w zwizku z wprowadzeniem tego objazdu, opisane zostay w dziale "Zmiany w ruchu". Jak komunikacja poradzi sobie z tym wydarzeniem? Jak przyjm je pasaerowie i kierowcy MZK? Czas pokae. Podyskutuj o tym z nami na naszym Forum!


Zobacz take:
Informacja w dziale "Zmiany w ruchu"
Dyskusja na naszym Forum

Powrt do strony gwnej