Powakacyjne nowoci:

Koniec wakacji wie si zawsze ze spraw podstawow - autobusy zaczynaj kursowa ze zwikszon czstotliwoci, uwzgldniajc ruch uczniw, studentw i wszystkich, ktrzy kocz urlopy i wracaj do pracy.Oprcz tej zasadniczej, korzystnej zmiany w organizacji komunikacji miejskiej, wspomnie naley o dwch do istotnych zmianach "infrastrukturalnych". Pierwsza i najwaniejsza z nich to oczekiwana przez laty korekta trasy linii 5, 9, 13 i 15. By mogo do niej doj, konieczna bya budowa zatoki w cigu ul. Spychalskiego (na wysokoci budynku Poczty Polskiej). Dziki temu, autobusy tych linii mog w obu kierunkach porusza si t sam tras, omijajc ruchliwe i zakorkowane skrzyowanie ulic Wrocawskiej i Nysy uyckiej. Wizao si to take z likwidacj przystanku Pl. Pisudskiego, oraz wyczeniem dla ww. linii przystanku Pl. Jana Kazimierza. Ta zmiana nie powinna by jednak przez pasaerw odbierana zbyt bolenie - przystanek Pl. Pisudskiego z powodzeniem zastpiony zosta przez przystanek Spychalskiego, a przez Pl. Jana Kazimierza biegn jeszcze trasy linii 7, 8, 12, 16, 17, 18 i 80. Odnotowa naley take powstanie nowego przystanku "Prszkowska-Wiosenna", ktry suy ma mieszkacom nowych osiedli pooonych niedaleko ul. Prszkowskiej, pomidzy dwiema ptlami - Wjtowa Wie i Prszkowska-Kampus.

---->

Na plac boju powrciy take przewozy szkolne. Pomaraczowy gimbus #101, nieco mniejszy niebiesko-ty #304 i biao-czerwone #260 i #452 ponownie skierowane zostay do obsugi szk na terenie miasta. A jeli ju o szkoach mowa, nie sposb nie zauway reorganizacji ich sieci. Publiczne Gimnazjum nr 2, mieszczce si dotd w budynku przy ul. Reymonta, poczone zostao z Gimnazjum nr 4. Uczniom z poudniowych dzielnic miasta naleao stworzy dogodne poczenie ze swoj szko, mieszczc si na wschodnim kracu ul. 1 Maja. W zwizku z tym - oprcz istniejcego przewozu szkolnego na godzin 8:00, podjto decyzj (popieran m.in. przez TPKM) o wprowadzeniu wjazdw kieszeniowych linii 7 do ptli u zbiegu ulic 1 Maja i Rejtana. Tam te powsta nowy przystanek 1 Maja-Szkoa (ptla), ktry suy ma wycznie obsudze kursw szkolnych oraz tych realizowanych przez lini 7.Trudno byoby take nie zauway powrotu na nasze ulice wozw 18-metrowych. "Przeguby", ktre w czasie wakacji odpoczyway od swoich podstawowych zada, wrciy do obsugi sieci komunikacyjnej naszego miasta. Liczne postulaty pasaerw skoniy spk MZK do jeszcze jednego posunicia - wozy te zostay skierowane przede wszystkim do obsugi sub szczytowych. MZK i TPKM odbieray liczne sygnay od opolan, e to wanie w godzinach szczytu dodatkowe 6 metrw autobusu przyda si najbardziej. Tym sposobem spord 11 MAN-w NG272/312 pi z nich (#450, 451, 453, 454 i 457) kursuje na brygadach caodziennych, a 6 (#452, 455, 456, 458, 459, 460) na dodatkach szczytowych.Skoro mowa o przegubach, nie mona zapomnie o (bardzo ju nielicznej) grupie pojazdw, ktre chyba u nikogo nie wywouj emocji neutralnych. Mionicy je uwielbiaj, a spora cz pasaerw za nimi nie przepada. Ostatnie trzy "rodzynki" - Ikarusy 280.26, o numerach taborowych 401, 410 i 421 dzielnie stawiy si do suby z pocztkiem nowego roku. Szczliwie - kursuj na razie bez wikszych kopotw. Oby taki stan utrzyma si jak najduej!

Powrt do strony gwnej