Rys historyczny linii 15:

Dokadna data debiutu "pitnastki" na opolskich ulicach niestety jak dotd pozostaje nieustalona. Pewne jest jedno: motywem do stworzenia tej linii byo oddanie do uytku pierwszych blokw osiedla ZWM (obecnie AK), ktre nastpio u progu lat 80. Autobusy wczesnego WPKM pojawiy si zatem na nowych terenach z nowym numerem na tabliczkach za szybami. Pierwotna relacja "15" zauwaalnie rnia si od tej, jak znamy obecnie. Przede wszystkim wobec braku na nowym (i cigle rozbudowywanym) osiedlu ptli autobusowej, przystanek kocowy wyznaczono na przykocielnym placu na ul. Wiejskiej, w dzielnicy Gosawice. Poza tym autobusy kursoway ul. Wodocigow, ktrej nie uywaj od czasu, gdy powstaa droga na wysokoci wspczesnego marketu "Real". Warto zaznaczy take, e w swoich pocztkach "15" przekraczaa Odr Mostem Piastowskim, czyli tak jak teraz. Natomiast w rdmieciu poruszaa si ulicami: 1 Maja - Katowicka - Ozimska. Zmiany wprowadzone w pocztkach lat 90 spowodoway, e linia ta przeniosa si na drugi z opolskich mostw na Odrze, w cigu ul. Nysy uyckiej.
Co za tym idzie, pojawia si w miejscach takich jak pl. Konstytucji 3 Maja (znany powszechnie jako Rondo) czy pl. Kopernika, natomiast znikna z ulic Spychalskiego i Piastowskiej, a take spod Dworca Gwnego, poniewa skrcaa w Ozimsk bezporednio z Reymonta. Zakoczya si take przygoda z kracem na Wiejskiej. "15" wraz z "3", "9", "11" oraz szczytow lini "A" zostaa skierowana na ptl przy ul. Puaka, w samym sercu najwikszego blokowiska w miecie - osiedla ZWM. Ciekawostk jest fakt, e od chwili "narodzin" a do pamitnego 1 lipca 2006 roku (a wic przez ponad wier wieku!) adnym planowym zmianom nie ulega poudniowo-zachodni odcinek trasy, tj. Niemodliska - Wojska Polskiego - Wrblewskiego (ptla) (wyjtek stanowi okres "powodzi tysiclecia" z roku 1997, gdy autobusy najpierw w ogle nie docieray do lewobrzenej czci miasta, a w kolejnych dniach, wobec wci jeszcze "stojcej" w Szczepanowicach i Wjtowej Wsi wody linie "4" i "15" skierowano awaryjnie na ptl przy ul. Dambonia).

Jedn z powaniejszych modyfikacji linia przesza 1 listopada 2003r. Zostaa wwczas wyduona do Al. Witosa (zawrotka na skrzyowaniu z ul. Wygonow) oraz wrcia w okolice Dworca Gwnego. W ten sposb wypeniono luk po likwidowanej "szczytwce" oznaczonej liter B. "Pitnastka" od tej pory jadc w kierunku wschodnim zaliczaa kryterium ulicami Kotaja - 1 Maja - Reymonta i dalej Ozimsk. Natomiast w relacji powrotnej ponownie pojawia si na ul. Katowickiej (skrt w lewo za pywalni), nastpnie 1 Maja - Reymonta i dalej po trasie. Cakowicie nowym odcinkiem w historii linii byo osiedle "Malinka" (ul. Wiejska i Ozimska na poziomie restauracji MC Donald's), oraz fragment Kolonii Gosawickiej (Al. Witosa). W roku 2005 doszo do niepowtarzalnego jak do tej pory zjawiska obsugowego: przystanek przy ul. Reymonta sta si dla "pitnastki"... dwukierunkowy! Wszystko dlatego, e lini (w kierunku Wrblewskiego) wycofano z ul. Katowickiej tak, by nie traci przystanku przy Galerii "Opolanin".
Kluczya wic ona w okolicach Dworca tak jak dzisiejsza "10", a na Reymonta zatrzymywaa si - zgodnie z rozkadem - niezalenie od relacji. Takie rozwizanie dezorientowao tak pasaerw, jak i kierowcw, a wic jasne byo, e naley je jak najprdzej zmieni. Okazj do tego by tzw. Nowy Ukad Komunikacyjny wprowadzony z dniem 1 lipca 2006 r. Wwczas "pitnastka" (wzorem swojego pierwotnego wariantu) zostaa skierowana na ul. Piastowsk, co pozwolio uczyni obsug Dworca przez t lini bardziej czyteln. Istotne zmiany dotkny wspominany wczeniej odcinek poudniowo-zachodni, poniewa "15" otrzymaa po likwidowanej linii "4" "spadek" w postaci koniecznoci obsugi dzielnicy Wjtowa Wie:
Od tego momentu pasaerowie musieli uwanie czyta rozkad jazdy oraz oznaczenia na autobusowych tablicach kierunkowych. Funkcjonoway bowiem cztery rwnoprawne ptle "15". Z jednej strony Wjtowa Wie i Wrblewskiego (wariant skrcony, kursy zaznaczone na czarno), a z drugiej ptle przy Al. Witosa oraz ul. Puaka (wariant skrcony, kursy zaznaczone na czarno). Taki rnorodny obraz linia prezentowaa do 14 maja 2010 r. Wtedy to "czarne" kursy znikny z rozkadu jazdy. Myliby si jednak ten, kto sdzi, e dziki temu trasa automatycznie staa si mniej skomplikowana. Wrcz przeciwnie! Wiosna i lato roku 2010 byy okresem wyjtkowo intensywnej pracy drogowcw (z tamtych czasw pochodzi popularne na internetowych forach haso: "Opole-miasto nieczynne z powodu remontu"). Prowadzone byy rwnolegle dwie inwestycje: modernizacja ul. Piastowskiej oraz budowa nowego wiaduktu kolejowego w cigu ul. Ozimskiej. Obie istotnie dotkny linii "15". Za spraw pierwszej konieczny by powrt do przeprawy tzw. mostem Sybirakw i dalej Rondo - Sienkiewicza - pl. Kopernika - Ozimska (warto zwrci uwag: po raz kolejny "odpada" Dworzec!), a dziki drugiej "pitnastka" zajrzaa w nieznane sobie rejony. Objazd poprowadzono bowiem ulicami: Plebiscytowa - Bohaterw Monte Cassino - Oleska (przy stacji Opole Wschodnie) oraz Rataja (debiut komunikacji miejskiej):
O ile remont Piastowskiej zakoczy si do szybko, bo ju 2 wrzenia 2010 r. to wiadukt na Ozimskiej oddano do uytku autobusw dopiero 22 grudnia roku 2011 (w midzyczasie "15" zdya jeszcze zaliczy przelotny, jednokierunkowy epizod na ul. Maopolskiej):


Obecna trasa linii (30 czerwca 2012r.) przedstawia si nastpujco:

WJTOWA WIE - Prszkowska - Wrblewskiego - Wojska Polskiego - Niemodliska - Spychalskiego (powrt: Wrocawska - pl. Jana Kazimierza) - pl. Pisudskiego - Piastowska - Korfantego - 1 Maja - Reymonta (powrt: Kotaja) - Ozimska - Horoszkiewicza - Sosnkowskiego - Puaka - Wiejska - Ozimska - Czstochowska - WITOSA

Jednak wiadomo ju, e od 2 lipca br. ulegnie zmianie: linia poprowadzona bdzie Al. "Solidarnoci". Ominie w ten sposb zasadnicz cz osiedla "Malinka", jednak zapewni szybszy dojazd do Wojewdzkiego Centrum Medycznego, a zaoszczdzony czas pozwoli na wariantow obsug ptli przy ul. Wrblewskiego (powrc wic "czarne" kursy, o ktre upominali si przede wszystkim pacjenci 116. Szpitala Wojskowego).

"Pitnastka" zawsze bya lini popularn, o czym najlepiej wiadczy fakt, e od blisko trzech dekad jest obsugiwana take wozami przegubowymi (debiutoway na niej m.in. MAN-y NG). W ostatnich latach najliczniej korzystajc z niej grup bezsprzecznie s studenci Politechniki Opolskiej (dua w tym zasuga nowego kampusu przy ul. Prszkowskiej). Jak przyjmie si w nowym ksztacie? Przekonamy si ju niebawem...

Powrt do strony gwnej